Siirry suoraan sisältöön

Helsinkiläisille taide- ja kulttuuritoimijoille koronasta palautumiseen 1,75 miljoonaa euroa vuosina 2022–2023

23.03.2022

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto päätti 22.3.2022 koronatoipumiseen varatun 1 750 000 euron määrärahan kohdentamisesta vuosille 2022 ja 2023. Uutena avustusmuotona kokeillaan mikroavustusta, jota voi hakea muun muassa taiteilijoiden palkkioihin.

Määräraha päätettiin kohdentaa seuraavasti:

• 450 000 euroa projektiavustuksiin vuodelle 2022
• 450 000 euroa projektiavustuksiin vuodelle 2023
• 600 000 euroa erillishakuun koronasta palautumiseen vuodelle 2022
• 250 000 euroa mikroavustuksiin vuodelle 2022

– Koronakriisin vaikutukset taide- ja kulttuurialalle ovat olleet voimakkaita ja masentavia. Tällä kokonaisuudella haluamme tukea yksittäisiä taiteilijoita ja freelancereita, työryhmiä sekä yhteisöjä. Tavoitteena on tukea alan palautumista kentän moninaisuus huomioiden, kulttuuri- ja kirjastojaoston puheenjohtaja Sirpa Asko-Seljavaara toteaa.  

Projektiavustusten jatkuva haku on avoinna

Vuosille 2022 ja 2023 kohdennetut 450 000 euron eli yhteensä 900 000 euron lisämääräraha jaetaan projektiavustuksina. Niitä arvioitaessa kiinnitetään huomiota taide- ja kulttuuriavustusten voimassa oleviin arviointiperusteisiin, joita ovat muun muassa taiteellinen laatu, monimuotoisuus ja tasa-arvo ja saavutettavuus ja saatavuus. 

Projektiavustuksia voivat hakea yksityishenkilöt, työryhmät ja rekisteröityneet yhteisöt. Projektiavustushaku on jatkuva, eli hakea voi pitkin vuotta. Päätökset tehdään kulttuuri- ja kirjastoajaoston päätösaikataulujen mukaisesti.

Koronasta palautumisen erillismäärärahan haku on huhtikuussa

Koronasta palautumiseen kohdennetaan 600 000 euroa. Erillishaulla halutaan tukea jatkuvuutta ja turvata toimintaa taiteen ja kulttuurin kentällä. Kyseessä on ei-hankkeistettu haku, jossa arvioidaan ensisijaisesti toimijoiden taloudellista tilannetta.

Avustuksen saaja voi kohdentaa avustuksen esimerkiksi tappioiden tai kulujen kattamiseen yleisesti, yleisösuhteen kehittämiseen, taiteelliseen suunnittelutyöhön tai muuhun kohteeseen, joka tukee toimijan palautumista koronasta.

Erityisavustusta voivat hakea taide- ja kulttuurialalla toimivat rekisteröityneet yhteisöt. Valtionosuutta saavat toimijat on rajattu tämän haun ulkopuolelle.

Haku on avoinna 13.4.–27.4.2022 ja päätökset avustuksista tehdään 9.6.2022 kulttuuri- ja kirjastojaoston kokouksessa. Avustuksen käyttöaika on 1.7.–31.12.2022.

Mikroavustukset haettavissa toukokuussa

Mikroavustuksiin kohdennetaan 250 000 euroa. Kyseessä on kokeilu, jossa tuetaan nopealla ja kevyellä haulla taide- ja kulttuurikentän työllisyyttä ja lisätään monimuotoista tapahtumallisuutta ympäri kaupunkia. Kyseessä on pieni avustus, jota haetaan esimerkiksi taiteilijoiden palkkioihin. Mikroavustusta voivat hakea taiteilijat, työryhmät ja kulttuuritapahtumien toteuttajat.

Haku on avoinna 1.5.–16.5.2022 ja päätökset tehdään toukokuussa. Avustuksen käyttöaika on 1.6.–31.10.2022. Hausta toteutetaan toinen kierros, mikäli ensimmäisen kierroksen jälkeen avustusmäärärahaa on jäljellä.