Siirry suoraan sisältöön

Hiilineutraalin Helsingin tekijät: Jari Rantsi vähentää liikenteen päästöjä

03.06.2021

– Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelma näkyy kaikessa, mitä täällä teemme. Kaupungin strategia lävistää toimintamme aika hyvin.

Näin kertoo liikenneinsinööri Jari Rantsi kaupunkiympäristön toimialalta. Ja toden totta, listaa hänen työtehtävistään kuunnellessa käy selväksi, että ilmastoasiat ovat kärjessä.

Rantsin työ on käytännössä arviointia, seurantaa ja kehittämistä. Päätehtävät ovat liikenteen ympäristövaikutusten, ilmanlaadun, melun ja hiilidioksidipäästöjen arviointia.

– Hiilineutraali Helsinki -ohjelma ei ole varsinaisesti muuttanut työni sisältöä, mutta siitä tuli painotuksia muiden kollegojen työn tukemiseen.

Rantsi on apuna arvioimassa ympäristövaikutuksia, melua tai hanketta ylipäätään, kun ollaan suunnittelemassa isoja infrahankkeita, vaikkapa tieverkostoa.

Joukkoliikenne houkuttelevaksi

Kaupungilla on tiukat hiilineutraaliuden tavoitteet. Jotta niihin päästään, huomiota kiinnitetään erityisesti lämmitykseen ja liikenteeseen.

Rantsin ja hänen kollegoidensa työtä on liikennemäärien arviointi: kuinka paljon milläkin osuudella kulkee henkilöautoja, millaisia matkasiirtymiä ihmisillä on ja kuinka siirtymät eri liikennemuodosta toiseen sujuvat?

Kaupungin strategiassa korostetaan jalankulkua, pyöräilyä ja joukkoliikennettä. Rantsi sanoo, ettei henkilöautoiluakaan tarkoituksellisesti haluta vaikeuttaa.

– Sen sijaan muista liikennemuodoista on tehtävä niin toimivia, että yksityisautoilu ei enää houkuttele. Mutta tietenkin myös autolla pitää päästä liikkumaan.

Ilmanlaatu paranee

Ainakin kaikki Itäväylää pitkin pyöräilevät ovat huomanneet, että Baana-pyöräilyverkosto on leviämässä itään. Verkostoa on tarkoitus täydentää muutoinkin, samoin kantakaupungin pyöräilyverkkoa.

Korona-aika vauhditti pyöräilyä ja pidempiä matkoja ryhdyttiin fillaroimaan sähköpyörillä.

Rantsi, itsekin aktiivinen pyöräilijä, on trendistä hyvillään. Fillarikyyti on paitsi ilmastoteko, se myös säästää kaupunkitilaa. Mitä vähemmän kaupungissa on autoja, sitä enemmän viihtyisää tilaa jää muulle kaupunkielämälle.

Ilmanlaatu alkoi parantua jo ennen koronaepidemiaa. Kiitos tästä kuuluu muun muassa ajoneuvojen uudelle moottoritekniikalle ja katupölyn sidontaprosesseille.

– Ilmanlaatu paranee edelleen, kun autoilijat vaihtavat nastarenkaansa kitkarenkaisiin. Silloin katupöly vähenee ja melutaso alenee.

Yhteistyötä ja verkostoja

Rantsi oli töissä ennen kaupungille tuloa Suomen ympäristökeskuksessa. Hän on ollut tekemisissä ilmastoon vaikuttavien asioiden kanssa koko tähänastisen työelämänsä ajan.

Häntä ovat erityisen paljon ilahduttaneet uudet raidehankkeet Raide-Jokeri ja Kruunusillat.

Isot hankkeet eivät etene ilman tiivistä yhteistyötä monien tahojen kanssa. Rantsin yhteistyökumppaneita ovat erityisesti HSL ja HSY, mutta yhteistyötä on monien ihmisten kanssa ympäri kaupunkiorganisaation, naapurikaupunkien sekä eri hankkeissa EU:n kanssa.

– Onneksi meillä on hyvät yhteistyöverkostot, sillä niistä saa myös paljon tietoa. Vinkkejä suunnitteluun tulee myös yksittäisiltä kaupungin asukkailta sekä järjestöiltä ja muilta sidosryhmiltä.

Rantsi kertoo, että Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelman kaikki liikenteen 30 toimenpidettä koskettavat tavalla tai toisella hänen työtään.

Kuinka usein käyt katsomassa miten Helsingin ilmastovahdin tavoitteet etenevät?

– Kyllä siellä tulee käytyä ainakin joka toinen viikko, mutta sieltä tulee myös automaattisia ilmoituksia yhteyshenkilöiksi nimetyille, kun toimenpiteiden päivittämisaika lähenee.

Teksti ja kuva: Kirsi Riipinen

Hiilineutraali Helsinki 2035

  • Helsingin kaupunkistrategian tavoitteena on hiilineutraali Helsinki vuoteen 2035 mennessä.
  • Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma kertoo, kuinka Helsinki pääsee päästövähennyksissä oikealle uralle. Ilmastovahdissa voit seurata tavoitteiden toteutumista.
  • Kaupunki pyrkii omien toimenpiteidensä avulla järjestämään asiat niin, että ilmastoystävällinen elämä olisi helsinkiläisille mahdollisimman helppoa.
  • Helsingin ilmastoteot -sivustolta saat lisätietoa kaupungin ilmastotyöstä.

Juttusarjassa esitellään hiilineutraalin Helsingin tekijöitä ympäri kaupunkiorganisaatiota. Jokaisella toimialalla ja liikelaitoksessa tehdään toimia, jotka tähtäävät päästövähennyksiin. Yhdessä teemme vaikuttavia tekoja hiilineutraalin Helsingin toteutumiseksi.