Siirry suoraan sisältöön

Hiilineutraalin Helsingin tekijät: Jorma Lamminmäki luotsaa kohti päästöttömiä hankintoja

23.06.2021

Helsinki investoi ja hankkii vuosittain tavaroita ja palveluja yhteensä noin neljällä miljardilla eurolla. Päästöjen kannalta on väliä, millaisia nuo hankinnat ovat.

– On tapauskohtaista, kuinka pitkälle voimme huomioida hiilineutraaliuden hankinnoissa. Lähtökohta joka tapauksessa on edistää vastuullisuutta ja ilmastotavoitteita kaikissa hankinnoissa.

Asiantuntijamme on tällä kertaa Jorma Lamminmäki, joka johtaa kaupunginkanslian hankinnat ja kilpailuttaminen -yksikköä. Yksikkö vastaa kaupungin yhteishankintojen ja keskushallinnon erillishankintojen valmistelusta ja kilpailuttamisesta.

Miten hankintojen hiilineutraalius määritellään?

Mistä on kyse, selviää parhaiten esimerkkien kautta. Kun kaupungille hankintaan vaikkapa kännyköitä, on mahdollista tarkastella niihin käytettyjä raaka-aineita, tuotantoa, kuljetusta myyntiä ja jakelua. Yhtä lailla voidaan kiinnittää huomiota vaikkapa puhelimen sähkönkulutukseen ja akun kestoon. Näin nykyään myös tehdään.

Mutta jos ollaan hankkimassa vaikkapa hammaslääkärin tai kotihoidon palveluja, hiilineutraaliuden kriteerejä on huomattavasti hankalampi määritellä. Sivuuttaa niitä ei kuitenkaan voi, sillä hiilineutraalius on mukana myös kaupungin uudessa hankintastrategiassa.

Kalliimpaa vai ei?

On vaikea sanoa tarkkaa lukua, kuinka monessa kaupungin hankinnassa päästömäärät ovat ratkaisevia. Sen sijaan ympäristökriteerien mukanaolo tiedetään tarkemmin, sillä ne raportoidaan vuosittain ympäristöraportissa.

Tuorein julkaistu raportti (2019) kertoo, että toimialojen ja liikelaitosten hankinnoissa käytettiin ympäristökriteerejä noin 67 prosentissa euromääräisesti ja 45 prosentissa kappalemääräisesti. Eniten käytettyjä ympäristökriteerejä olivat muun muassa vähäpäästöisyyden kriteerit.

– Hankintojen hiilineutraaliuteen liittyvän tiedon tuottamista ja raportointia kehitetään osana Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelmaa, Lamminmäki kertoo.

Kuinka sitten päästöt huomioon ottava hankinta etenee käytännössä?

Asia selviää jälleen parhaiten esimerkin kautta, ja tässä leikkikentille hankintaan uudet kiipeilytelineet. Leikkimisen, leikkikenttärakentamisen ja hankintojen asiantuntijat määrittelevät ensin yhdessä, millaisia seikkoja tarjouspyynnössä on mahdollista ottaa mukaan.

Millainen materiaali kiipeilytelineissä on mahdollinen, miten niitä tuotetaan, millaisia aineita tuotantoprosessissa käytetään, mitä niiden elinkaaresta voidaan sanoa? Entä miten niitä kuljetetaan ja mitä muita tuotteen ominaisuuksia kannattaisi ottaa huomioon?

Kun määrittelyt on koottu yhteen, käydään alan yritysten edustajien kanssa markkinavuoropuhelu. He kertovat omat näkemyksensä. Tämän jälkeen kaupunki julkistaa tarjouspyyntönsä, johon vastanneista kaupunki valitsee kumppanin. Valinnan ratkaisee se, kuinka hyvin tarjouspyynnön vertailukriteerit täyttyvät.

Teksti ja kuva: Kirsi Riipinen

Hiilineutraali Helsinki 2035

  • Helsingin kaupunkistrategian tavoitteena on hiilineutraali Helsinki vuoteen 2035 mennessä.
  • Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma kertoo, kuinka Helsinki pääsee päästövähennyksissä oikealle uralle. Ilmastovahdissa voit seurata tavoitteiden toteutumista.
  • Kaupunki pyrkii omien toimenpiteidensä avulla järjestämään asiat niin, että ilmastoystävällinen elämä olisi helsinkiläisille mahdollisimman helppoa.
  • Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmassa on kunnianhimoiset tavoitteet vastuullisten hankintojen edistämiseksi. Ohjelmaan on kirjattu yhteensä 23 toimenpidettä, joissa mukana ovat hankintojen johtamisen ja vaikuttavuuden parantaminen sekä rakentamisen, liikenteen ja ruokapalveluhankintojen kehittäminen.
  • Kaupungin hankinnoista suurimmat ilmastovaikutukset tuottavat rakennusinvestoinnit, rakennus- ja kunnossapitopalvelut sekä rakennusten ja huoneistojen lämmitys ja sähkönkulutus.
  • Kaupungilla on hankintojen ympäristöverkosto, jonka tehtävänä on tiivistää sisäistä yhteistyötä hankinnoista vastaavien kesken sekä nostaa esiin hyviä käytäntöjä. Käytössä on myös yhteinen vastuullisuuskriteerien pankki.
  • Helsingin ilmastoteot -sivustolta saat lisätietoa kaupungin ilmastotyöstä.

Juttusarjassa esitellään hiilineutraalin Helsingin tekijöitä ympäri kaupunkiorganisaatiota. Jokaisella toimialalla ja liikelaitoksessa tehdään toimia, jotka tähtäävät päästövähennyksiin. Yhdessä teemme vaikuttavia tekoja hiilineutraalin Helsingin toteutumiseksi.