Siirry suoraan sisältöön

Hiilineutraalin Helsingin tekijät: Sami Sarvilinnan mukaan lasku kasvaa, jos ilmastotoimia ei tehdä nyt

25.11.2021

Kaupungin Hiilineutraali Helsinki -ohjelmalla on oma ohjausryhmänsä, jota vetää kansliapäällikkö Sami Sarvilinna.

Kaupungin ilmasto-ohjelmaa koordinoiva ohjausryhmä kokoontuu neljä-viisi kertaa vuodessa.

– Käymme tapaamisissa läpi tilannekatsauksen ja katsomme, mitä edellisen kokouksemme jälkeen on tapahtunut. Keskustelemme esimerkiksi ilmasto-ohjelman painotuksista, kansliapäällikkö Sami Sarvilinna kertoo.

Jokaista kokoontumista varten on oma teemansa, kuten lämmitys tai liikenne. Edellisellä kerralla keväällä teemana oli sopeutuminen.

– Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ei auta meitä ilmasto-ohjelman tavoitteiden toteuttamisessa. Sopeutuminen on kuitenkin pakko hoitaa, jotta ilmastokriisistä aiheutuvat haitat voidaan kestää.

Sopeutumista varten Helsingissä joudutaan ottamaan huomioon muun muassa vedenpinnan muutokset, tulvariskit ja hulevesien hallinta. Kesän helleputki osoitti kaikille, että myös näin pohjoisessa joudutaan suunnittelemaan lämpösaarekkaiden torjuntaa.

Paljonko ilmastotyö saa maksaa?

Sarvilinna huomauttaa, ettei kaupunkiorganisaatiossa tarvitse vakuuttaa ihmisiä ilmastoasioiden tärkeydestä tai edes niiden kiireellisyydestä. Keskusteluja sen sijaan käydään painotuksista, resurssien jaosta sekä toimenpiteiden tärkeysjärjestyksestä.

Paljon puhutaan myös euroista: kuinka paljon vaikuttava ilmastotyö toimenpiteineen saa maksaa?

– Omasta mielestäni aiheellisempaa on kysyä, millainen lasku on tulossa myöhemmin, jos nyt ei toimita.

Sarvilinna tosin sanoo, että myös muunlaisten kannustimien merkitys pitää ymmärtää ja niitä pitää kehittää. Nykyisellään esimerkiksi maalämpöön siirtymiseen kannustaa pienenevä energialasku.

Ilmasto mukana myös uudessa strategiassa

Lokakuussa hyväksytyssä uudessa kaupunkistrategiassa vuosille 2021–2025 ilmastoasiat ovat vahvasti esillä. Helsingin hiilineutraaliustavoitetta aikaistettiin vuodesta 2035 vuoteen 2030.

Ohjausryhmässä keskusteltiin jo keväällä, että päästövähennysohjelmaa tulee päivittää.

Toimenpideohjelmassa on nykyisellään 147 kohtaa. Sarvilinnan mielestä on syytä katsoa, kuuluvatko ne kaikki Hiilineutraali Helsinki -tavoitteisiin vai kuuluisiko niitä hoitaa eteenpäin muutoin.

Hän nostaisi nykyistä selkeämmin esille asiat, joilla on kaikkein suurin vaikutus tavoitteisiin pääsyssä.

– En suinkaan väheksy muita toimenpiteitä eikä tarkoitukseni ole, että ne lopetettaisiin. Ilmasto-ohjelma voisi kuitenkin korostaa nykyistä selkeämmin vaikuttavuutta.

Päivitystä tehtäessä voidaan pohtia myös, olisiko kaupungin mahdollista toimia vieläkin kunnianhimoisemmin.

Helenin toiminta ratkaisevaa

Sarvilinna seuraa itse erityisen paljon Helen Oy:n toimenpiteitä, sillä niillä on ratkaisevin vaikutus ilmastotavoitteiden toteutumisessa.

Hyviä ja vaikuttavia asioita on tehty ja tehdään kaupunkiorganisaatiossa kaiken aikaa. Hän kertoo esimerkkinä Energiarenessanssi-toimintamallin energianeuvojien työn. Heidän tavoitteenaan on saada yksityiset taloyhtiöt lisäämään energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä.

– Työssä on paljon potentiaalia, sillä tavoiteltavia toimijoita on tuhansittain.

Hän mainitsee myös kaupunkiympäristön toimialan organisaatiojärjestelyt, joilla on vakiinnutettu ilmastoyksikön työ.

Siitä saadaan lisää tukea tavoitteisiin pääsyssä.

Teksti ja kuva: Kirsi Riipinen

Hiilineutraali Helsinki 2030

  • Helsingin uuden kaupunkistrategian tavoitteena on hiilineutraali Helsinki vuoteen 2030 mennessä. Sen toimenpideohjelman toteutumista päivitetään Ilmastovahtiin, joka on kaikkien nähtävillä osoitteessa https://ilmastovahti.hel.fi.
  • Suurimmat päästövähennykset voidaan saada aikaan Helenin kaukolämmöntuotannon puhdistamisella, vähentämällä rakennusten lämmönkulutusta, lisäämällä maalämmön tuotantoa ja aurinkosähköllä.
  • Sami Sarvilinnan vetämä ohjausryhmä koordinoi kaupunkiorganisaation ilmastotyötä. Ohjausryhmässä on mukana 24 jäsentä kaupunkikonsernista ja keskeisistä sidosryhmistä.
  • Kaupungin oma kokonaishiilijalanjälki on maailman päästöihin suhteutettuna pieni, mutta kaupungin esimerkkien aikaansaama hiilikädenjälki voi olla suuri.

Juttusarjassa esitellään hiilineutraalin Helsingin tekijöitä ympäri kaupunkiorganisaatiota. Jokaisella toimialalla ja liikelaitoksessa tehdään toimia, jotka tähtäävät päästövähennyksiin. Yhdessä teemme vaikuttavia tekoja hiilineutraalin Helsingin toteutumiseksi.