Siirry suoraan sisältöön

Hiilineutraalin Helsingin tekijät: Susanna Suomalainen ja Petteri Huuska seuraavat ja tukevat ilmastotyön etenemistä

07.09.2021

Ympäristötarkastaja Susanna Suomalainen ja ympäristösuunnittelija Petteri Huuska edistävät Helsingin hiilineutraaliutta koordinoimalla ilmastotyötä kaupunkiorganisaation sisällä sekä yhteistyöllä sidosryhmien kanssa.

Suomalainen ja Huuska tekevät töitä kaupunkiympäristön toimialalla ilmastoyksikössä, kuuden vakinaisen työntekijän porukassa. Mukana tiimissä on myös projektityöntekijöitä ja harjoittelijoita.

Yksikön keskeisimpiin tehtäviin kuuluu ilmastoasioiden eli ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen koordinointi.

Petteri Huuskan yksi iso ja näkyvä tehtävä on ollut Helsingin energia- ja ilmastoatlas eli 3D-kaupunkitietomallilla toteutettu ilmainen karttapalvelu, jossa hänen vastuullaan on ollut tietosisältöjen kartoitus. Siitä näkee esimerkiksi, millaisia uusiutuvan energian tuottamisen mahdollisuuksia missäkin rakennuksessa on. Huuska on edelleen mukana palvelun kehittämisessä.

Susanna Suomalaista on viime ajat työllistänyt erityisesti Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet -hanke.

Helsingin tavoite hankkeessa oli löytää keinoja, joilla työmaat ja satamat voivat vähentää päästöjään. Hankkeen aikana saadut tiedot esimerkiksi Vuosaaren satamasta auttavat hankkimaan vähähiilisempiä työkoneita muuallakin kuin Helsingin satamissa.

Hankkeesta saadut kokemukset ja tiedot on koottu omalle sivustolleen.

Yritykset ja asukkaat mukaan

Koska ilmastoyksikön keskeinen tehtävä on koordinointi, sen jäsenet toimivat verkostoissa. He tekevät paljon yhteistyötä esimerkiksi kaupungin elinkeino-osaston, Forum Viriumin, Helenin ja Hekan kanssa.

Esimerkiksi Hekalle (Helsingin vuokra-asunnoille) on etsitty EU-rahoitteisessa Helena-hankkeessa energiatehokkaita peruskorjausmalleja yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Mallit toimivat myös yksityisessä kiinteistökannassa.

Yksi tiimin isoista tehtävistä on saada ilmastotyöhön mukaan muutkin toimijat, esimerkiksi yritykset.

– Sidosryhmäyhteistyö on tavattoman tärkeää. Tarkoituksenamme on, että yritysten lisäksi myös kaikki kaupunkilaiset ymmärtäisivät kaupungin ilmastostrategian ja että voisimme viedä sitä käytäntöön yhdessä, Suomalainen kertoo.

Ilmasto mukaan tontinluovutuksessa

Suomalainen kertoo, että yksi iso asia ilmastotyössä on vaikuttavuuden varmistaminen. Yksikön tehtävä on tukea tiedolla konkreettisten toimenpiteiden tekijöitä.

Konkreettisia esimerkkejä tarvitaan jatkuvasti, niitä tehdään ja tietoa niistä pyritään levittämään. Huuska kertoo yhtenä tuoreena esimerkkinä Verkkosaaren tontinluovutuskilpailun, jossa puolet kilpailun painoarvopisteistä tuli rakennusten ilmasto-ominaisuuksista. Kriteerejä työstettiin yhdessä tutkijoiden kanssa.

Ilmastojohtamisen työkalu

Suomalainen ja Huuska kertovat, että ilmastoasiat eivät ole enää sivujuonteita kaupungin tekemisessä. Ilmastovaikutuksiin on kiinnitetty huomiota jo jonkin aikaa, mutta kaksikko nimeää varsinaiseksi buustaukseksi ilmastoasioiden nostamisen näkyvästi kaupunkistrategiaan 2017–2021.

Iso konkreettinen kirittäjä on Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma sekä sitä tukeva Helsingin ilmastovahti-palvelu, jossa seurataan ilmastotavoitteiden toteutumista.

Ilmastoyksikköläiset tulevat neuvonnallaan apuun, jos joissakin toimenpideohjelman kohdissa on hankaluuksia.

Suomalainen toivoo, että Ilmastovahti on jatkossa yhä enemmän myös ilmastojohtamisen työkalu.

– Meidän työtä on jatkossakin tunnistaa signaaleja, joilla voi olla vaikutusta ilmastotyöhön. On myös pidettävä huoli siitä, että ilmastostrateginen ajattelu läpäisee koko organisaation.

Huuska muistuttaa, että mahdottomalta tuntuvat asiat voivat olla mahdollisia hyvinkin pian. Esimerkiksi vielä viisi vuotta sitten ei uskottu, että tuulivoima nousisi halvimmaksi sähköntuotantomuodoksi.

Mutta niin tapahtui.

Teksti ja kuva: Kirsi Riipinen


Hiilineutraali Helsinki 2035

  • Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 tavoitteena on hiilineutraali Helsinki vuoteen 2035 mennessä. Sen toimenpideohjelman toteutumista voi seurata Ilmastovahdissa.
  • Kaupunki pyrkii omien toimenpiteidensä avulla järjestämään asiat niin, että ilmastoystävällinen elämä olisi helsinkiläisille mahdollisimman helppoa.
  • Kesällä 2021 perustettu ilmastoyksikkö kokoaa ilmastotyön samaan yksikköön. Sen tehtävät Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmassa ovat lukuisat, muun muassa kohdat 129, 135, 137, 141, 143, 146. Yksikön työhön kuuluu toimenpideohjelman toteutumisen seuranta.
  • Helsingin energia- ja ilmastoatlas 
  • Helsingin ilmastoteot -sivustolta saat lisätietoa kaupungin ilmastotyöstä.

Juttusarjassa esitellään hiilineutraalin Helsingin tekijöitä ympäri kaupunkiorganisaatiota. Jokaisella toimialalla ja liikelaitoksessa tehdään toimia, jotka tähtäävät päästövähennyksiin. Yhdessä teemme vaikuttavia tekoja hiilineutraalin Helsingin toteutumiseksi.