Siirry suoraan sisältöön

Hyvät digitaidot edistävät kotoutumista

07.06.2021

Helsingin kaupungin palvelujen digitalisoimisen tavoitteena on tehdä palveluista ajasta ja paikasta riippumattomia ja helpottaa siten kaupunkilaisten arkea. Digitaidot ovatkin uusi kansalaistaito, jota tarvitaan yhteiskunnalliseen osallistumiseen siinä missä kielitaitoa tai kulttuurin tuntemusta. Digiosaamista tulisikin tarjota Uudenmaan Digitukiverkoston tuoreen julkilausuman mukaan maahan muuttaville heti kotoutumisprosessin alusta lähtien muiden kotoutumista edistävien taitojen opetuksen osana.

Digitaitoja tarvitaan nykyään elämän eri osa-alueilla viranomaisasioinnista koulutukseen ja vapaa-ajan toimintaan. Samalla aktiivisuus yhteiskunnassa, osallisuus ja tasavertainen toimijuus mahdollistuvat paremmin, kun ihmisillä on kykyä käyttää sähköisiä palveluita itsenäisesti. Helsingin tavoitteena on kuitenkin aina myös tarjota palvelua myös perinteisellä tavalla kohtaamalla kasvokkain. Kaupungin palvelujen digitalisaation tavoite ei siis ole viedä palveluita pelkästään verkkoon.

Maahan muuttaneiden koulutustaso ja digitaidot vaihtelevat merkittävästi. Osalle Suomeen muuttavista digitaalisten palveluiden käyttö on arkipäivää, kun taas toiset eivät ole koskaan käyttäneet tietokonetta. Siksi maahan muuttaneille suunnatun digituen tulisi myös olla monimuotoista: vasta-alkajille kädestä pitäen annettavaa tukea sekä pidemmällä oleville selkeitä monikielisiä ohjeistuksia sähköisten palveluiden käyttöön.

– Digitaidot tulee kytkeä vahvasti osaksi laajempaa kotoutumisprosessia. Digituen osaajat voivat tulla aktiivisesti mukaan kotoutumisen edistämistoimien suunnitteluun. Digitaidot ovat edellytys aktiiviselle yhteiskunnalliselle osallistumiselle, toteaa Uudenmaan Digituki –hankkeen projektipäällikkö Tanna
Rantanen.

Digikotoutumisen kannalta on tärkeää, että tukea on saatavilla ja että digitaidoilla on selkeä rooli muun opetuksen rinnalla. Tärkeää on myös, että digipalveluissa käytetty kieli on selkeää sekä ymmärrettävää. Kielitaidon puute ei saa muodostua esteeksi palveluiden käytölle ja yhteiskunnalliselle osallistumiselle. Sähköisten palveluiden käyttö tulee myös ohjeistaa monikielisesti.

Digitukea on tarjolla eri puolella Helsinkiä – myös etänä

Tämän takia Helsinki tarjoaakin kaupunkilaisille digitukea ja näin koronapandemian takia korostetusti myös etädigitukea. Tavoitteena on, että toimivassa kaupungissa arki sujuu ja Helsinki auttaa digiaskareissa. Digituesta voi saada muun muassa apua laitteiden ja verkkopalveluiden käyttöön, opastusta sähköiseen tunnistautumiseen sekä rohkaisua kokeilla ja kehittää itsenäisesti omia digitaitoja. Digitukea tarjoavat kaupungin eri toimialojen toimipisteet, kuten kirjastot, vanhusten palvelukeskukset, nuoriso- ja asukastalot, työnväenopistot, asiakaspalvelupisteet, Helsinki-info ja International House Helsinki.

Uudenmaan Digitukiverkoston toukokuussa 2021 antaman julkilausuman mukaan Suomeen muuttaneiden digitaitoja tulee vahvistaa osana kotoutumista. Julkilausumaan on allekirjoittanut Helsingin digituki sekä 24 muuta digitukea Uudellamaalla antavaa tahoa.

Lisää aiheesta

Kuva: Jussi Hellsten