Siirry suoraan sisältöön

Ikääntyneiden helsinkiläisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukemiseen ennätyssuuri summa – haku käynnistyy 10.1.

15.12.2021

Avustus iäkkäiden ihmisten liikkumisen ja kulttuuritoiminnan edistämiseksi saa jatkoa vuonna 2022. Jaettavissa oleva määräraha nousi huikeaan 2 miljoonaan euroon. Avustusmäärärahan hakuaika on 10.1. –11.2.2022.

Avustusmääräraha jaettiin ensimmäistä kertaa keväällä 2021 ja sen jakamisesta vastaavat Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ja sosiaali- ja terveystoimiala. Avustussumma koostuu Helsingin kaupungin kuolinpesiltä saamasta valtionperinnöstä.

Vuonna 2022 sosiaali- ja terveystoimiala kohdentaa järjestöille yhteensä 700 000 euroa avustuksia ikääntyneiden liikkumisen edistämiseksi. Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala puolestaan kohdentaa yhteensä 1,3 miljoonaa euroa avustuksia taide- ja kulttuuritoimijoille ikääntyneiden kulttuuritoiminnan edistämiseksi.

Kohderyhmänä yli 114 000 helsinkiläistä 65 vuotta täyttänyttä

Vuonna 2021 jaettu määräraha on mahdollistanut monipuolisten hankkeiden toteuttamisen ja tuonut mielekästä sisältöä monen ikääntyneen helsinkiläisen arkeen. Pienentynyt elämänpiiri ja koronan rajoittama arki on koskettanut monia, sillä vuoden 2020 lopussa 65 vuotta täyttäneitä asui Helsingissä yli 114 000.

– Olemme valtavan iloisia siitä, että tämä valtionperintörahalla rahoitettava avustusmääräraha kasvaa todella merkittävästi. Saamme ikääntyneiden kulttuuripalveluiden kehittämisen pariin toivoakseni entistäkin isomman joukon taiteen ja kulttuuriin toimijoita sekä tietenkin entistä isomman joukon ikääntyneitä helsinkiläisiä nauttimaan palveluista – ja olemaan siten myös mukana heille suunnattujen palveluiden kehittämisessä, kulttuurijohtaja Mari Männistö sanoo.    

Uusi avustusmuoto on mahdollistanut kuluneen vuoden aikana hankkeita, jotka yhdistävät taiteen ja liikkumisen uudenlaiseksi kokonaisuudeksi. Kaupunki myönsi keväällä avustusta 22 kulttuuri- ja taidetoimijalle sekä 21:lle liikkumista ja liikkeelle lähtöä tukevalle toimijalle. Niinpä valinnanvaraa on ollut teatterista, sirkuksesta ja tanssista aina kävelyfutikseen, etäjumppaan ja karateen. Kävijäpalautteissa on korostunut yhteisen tekemisen merkityksellisyys. Tekeminen on koettu hauskaksi, virkistäväksi ja voimaannuttavaksi.

– Korona-aika on korostanut liikkeelle lähtemisen ja liikkumisen edistämisen tärkeyttä. On todella hienoa, että voimme jatkaa avustusmäärärahan kohdentamista ikääntyneiden liikkumisen ja kulttuuritoiminnan edistämiseen myös tulevana vuonna. Jokainen voi valita mieleisensä avustettavista toiminnoista ja lähteä mukaan. Osallistumalla saa hyvää mieltä ja mukavaa tekemistä. Kannustan kaikkia osallistumaan, sanoo sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja Seija Meripaasi sosiaali- ja terveystoimialalta.

Hakijoille kaksi neuvontatilaisuutta etäyhteydellä

Avustusmäärärahojen hakuaika on 10.1.–11.2.2022 klo 16.00. Hakijoille järjestetään kaksi saman sisältöistä neuvontatilaisuutta etäyhteyden välityksellä. Tilaisuuksista ensimmäinen on 12.1.2022 klo 10–11.30 ja toinen 26.1.2022 klo 14–15.30.

Tarkempaa tietoa avustuksista ja neuvontatilaisuuksiin ilmoittautumisesta löytyy toimialojen verkkosivuilta:

Sosiaali- ja terveystoimen avustukset

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan avustukset