Siirry suoraan sisältöön

Ilmanlaatu on parantunut Helsingin satamissa

11.05.2022

Autojen ja laivojen päästöt vaikuttavat ilmanlaatuun satamissa. Autoliikenteen päästöt ovat selkeästi vähentyneet osin autokannan uudistumisen myötä. Rikkidioksidin pitoisuuksissa on näkynyt selkeä lasku laivaliikenteen päästönormien tiukennuttua. Ilmanlaatu on  nykyään pääosin hyvä Helsingin satamissa.

Satamien ilmansaasteiden pitoisuudet vaihtelevat laivojen tulo- ja lähtöaikojen mukaan. Esimerkiksi Katajanokalla on selvästi havaittavissa typpidioksidin pitoisuuksien nousu aamuin ja illoin. Meren rannalla ilmanlaatua parantaa kuitenkin avoin ja hyvin tuulettuva ympäristö.

Viime vuonna Katajanokalla ilmasta mitattiin muun muassa hengitettäviä hiukkasia eli katupölyä, pienhiukkasia, rikkidioksidia ja typenoksideja eli pakokaasupäästöjä. Rikkidioksidin vuosipitoisuus oli Katajanokalla 0,8 mikrogrammaa kuutiossa (µg/m3). Vastaava pitoisuus vuonna 2013, ennen viimeisintä päästönormien tiukentamista, oli 3,2 mikrogrammaa kuutiossa. 

Myös typpidioksidin vuosipitoisuudet ovat laskeneet Helsingin satamissa pitkällä aikavälillä. Pitoisuuksien lasku johtuu ainakin osittain autokannan uudistumisesta ja pakokaasupäästöjen puhdistumisesta. Koronapandemiastakin aiheutunut laivamatkustajien ja autoliikenteen vähentyminen on näkynyt vuosien 2020 ja 2021 mittaustuloksissa.

Laivan satamassaolon aikana aiheutuneita päästöjä vähnetää maasähkö. Helsingin Satama on ottanut käyttöön maasähkön useammassa satamassa. Käyttöönottoa laajennetaan tulevina vuosina. 

Ilmansaasteet heikentää erityisesti hengityssairaiden hyvinvointia. Maailman terveysjärjestö WHO julkaisi viime vuonna uudet tiukemmat ohjearvot eri ilmansaasteille. Ne ylittyvät pääkaupunkiseudulla monissa erilaisissa ympäristöissä, myös satamissa typpidioksidin ja pienhiukkasten osalta.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY seuraa satama-alueilla Katajanokan, Länsisataman, Etelärannan ja Vuosaaren ilmanlaatua useiden vuosien ajan. Mittausaseman paikka vaihtelee eri vuosina.

Lisää aiheesta
HSY: Ilmanlaatu
HSY
Helsingin Satama

Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki