Siirry suoraan sisältöön

Itäbaanan suunnittelu etenee – nyt suunnitellaan pyöräliikenteen pääyhteyttä Herttoniemen ja Itäkeskuksen alueella

02.05.2022

Helsingin kaupunki laatii parhaillaan suunnitelmaa pyöräliikenteen pääyhteydelle Herttoniemen ja Itäkeskuksen välille. Suunnitelma on osa Itäbaanaa, joka valmistuessaan muodostaa pyöräilyreitin keskustasta Itäkeskukseen ja edelleen kohti Östersundomia. Kaupunkilaiset voivat kertoa mielipiteensä suunnitelmasta kyselyssä 2.–22.5. välisenä aikana sekä tutustua suunnittelualueeseen kaikille avoimella suunnitelmapyöräilyllä maanantaina 16.5.2022 klo 17–19.

Tällä hetkellä laaditaan yleissuunnitelmaa osuudesta, joka ulottuu Valurinkadun pohjoispäässä sijaitsevasta Itäväylän alikulusta Marjaniementien alikulkuun. Suunnitelmassa määritetään baanan linjaus, alustavat suunnitteluratkaisut sekä arvioidaan toteutuskustannukset ja suunnitelman vaikutukset. Itäbaanan muut osuudet suunnitellaan ja toteutetaan erikseen.

Helsingin suunnitelmissa on rakentaa koko kaupungin kattavaa baanaverkkoa. Baanat ovat laadukkaita pyöräliikenteen pääreittejä, jotka mahdollistavat suoran ja sujuvan pyöräliikenteen. Baanat yhdistävät suurimmat asuinalueet keskustaan ja muihin työpaikkakeskittymiin.

Itäbaana kulkee Sahaajakatua pitkin, reittivaihtoehtoja oli useita

Herttoniemen teollisuusalue on yleiskaavassa osoitettu toimitila-alueeksi, mutta tulevaisuuden kehitykseen vaikuttaa muun muassa pikaraidelinja Jokeri 0 sekä bulevardikaupungin kehitys. Suurien liikennehankkeiden aikataulu on vielä epävarma, jonka takia Itäbaanaa tulee edistää jo ennen sitä pyöräliikenteen reittien laadun ja jatkuvuuden takaamiseksi.

Herttoniemen teollisuusalueella on suunnittelun aikana arvioitu kolmea eri reittivaihtoehtoa: Itäväylän varressa kulkeva reitti, Mekaanikonkatua kulkeva reitti ja Sahaajankatua kulkeva reitti.

Itäbaanasta on vuonna 2014 laadittu alustava yleissuunnitelma, jossa Itäbaanan reitti kulkee Itäväylän varressa. Ratkaisua on tässä suunnitelmassa arvioitu uudelleen ja sovitettu tämänhetkisiin maankäytön ja liikenteen tulevaisuuden näkymiin. Itäväylän varressa kulkeva reitti olisi nykytilassa erittäin haastava rakentaa sekä kustannukset olisivat korkeat uusien siltarakenteiden sekä alikulun uusimisen vuoksi. Tulevaisuuden muutospaineiden takia, ratkaisu ei vaikuta perustellulta tässä vaiheessa.

Mekaanikonkatua kulkeva reitti tarjoaisi melko suoran yhteyden. Haasteena kuitenkin on, että Mekaanikonkadun ja Muuntajankadun risteys on erittäin ahdas ja haastava suunnitella laadukkaasti pyöräliikenteen näkökulmasta. Mekaanikonkadun linjauksella kadunvarren pysäköintipaikkoja poistuisi vaihtoehdoista eniten.

Sahaajakatu soveltuu tarkastelluista vaihtoehdoista Itäbaanan reitiksi parhaiten, vaikka kadulla haasteita tuottavat muun muassa tonttiliittymien suuri määrä. Teollisuusalueen muutospaineiden vuoksi pyöräliikenteen järjestelyt pyritään toteuttamaan kevyin toimenpitein.

Roihuvuorentien ja Marjaniementien välillä nykyinen yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä erotellaan rinnakkaiseksi pyörätieksi ja jalkakäytäväksi sekä väylää parannetaan nykyistä tasaisemmaksi ja jouhevammaksi.

Osallistu suunnitteluun – vastaa kyselyyn tai tule mukaan suunnitelmapyöräilyyn 16.5.

Kaupunkilaisilta toivotaan mielipiteitä Itäbaanan alustavista suunnitelmista osuudella Valurinkatu-Marjaniementie. Karttakyselyyn voi vastata 22.5.2022 asti. Kyselyyn pääset tästä linkistä.

Suunnittelun etenemisestä kerrotaan lyhyesti myös Uutta Itä-Helsinkiä -tilaisuudessa 11.5.2022.

Tule mukaan keskustelemaan ja tutustumaan suunnittelualueeseen kaikille avoimella suunnitelmapyöräilyllä maanantaina 16.5.2022 klo 17–19. Lähtöpaikkana on Valurinkadun pohjoispäässä sijaitseva Itäväylän alikulku. Suunnitelmapyöräilyn aikana tutustutaan suunnittelukohteeseen ajamalla reitti kertaalleen Valurinkadun alikulusta Marjaniementien alikulkuun ja takaisin Valurinkadulle. Reitin varrella pysähdytään keskeisissä paikoissa keskustelemaan suunnitteluun liittyvistä kysymyksistä. Oma pyörä ja pyöräilykypärä mukaan! Huomioi myös säänmukainen vaatetus. Pyöräilyyn osallistutaan omalla vastuulla.

Itäbaanan suunnittelu on alkuvaiheessa ja yleissuunnitelman on määrä valmistua syksyllä 2022, jolloin sen luonnoksia esitellään asukastilaisuudessa. Hankkeen valmistumisaikataulu varmentuu tarkemmassa suunnittelussa.

Lue lisää pyöräliikenteen kehittämisestä Helsingin kaupungin Pyöräily -sivustolla.