Siirry suoraan sisältöön

Jätevesien ravinnepäästöt vähenivät puhdistamoilla kiitettävästi

02.05.2022

Pääkaupunkiseudun jätevedenpuhdistamot  Viikinmäessä ja Suomenojalla täyttivät ympäristömääräysten lisäksi hyvin myös HSY:n omat päästötavoitteet. Jätevedenpuhdistamoilta edellytetään entistä tiukempaa puhdistustasoa.

Molemmilla puhdistamoilla poistettiin yli 97 prosenttia jäteveden sisältämästä fosforista. Typestä poistettiin Viikinmäessä yli 90 prosenttia ja Suomenojallakin lähes 75 prosenttia. Tämä on puhdistamolla käytössä olevalla perinteisellä puhdistustekniikalla kiitettävä tulos. Suomenojan jätevedenpuhdistamo korvataan uudella Blominmäen jätevedenpuhdistamolla tämän vuoden aikana.

Viime vuonna HSY:n päästötavoitteet olivat typelle alle 1 100 tonnia ja fosforille alle 30 tonnia. Pääkaupunkiseudun jätevedenpuhdistuksen typpipäästö Itämereen oli vuonna 2021 yhteensä 1 067 tonnia (1 134 t vuonna 2020) ja fosforipäästö yhteensä 26 tonnia (29 t vuonna 2020).

Jätevedenpuhdistuksen painopisteinä  olivat fosforin talteenotto, kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, teollisuusjätevesien ja lääkeaineiden hallinta sekä lämmöntalteenoton energiatase. Vuodenvaihteessa 2020–2021 käyttöön otettu uusi kunnossapitojärjestelmä lisäsi merkittävästi puhdistamojen toimintavarmuutta ja vuonna 2021 käynnistyneet energiatehokkuutta parantavat hankkeet jatkuvat myös vuonna 2022.

Itämeren kuormitus pienenee

Puhdistamoiden rooli Suomen jätevedenpuhdistuksen ympäristökuormituksen hallinnan ja kehityksen kannalta on merkittävä. HSY:n molemmat puhdistamot purkavat puhdistetut jätevedet Itämereen, ja toiminnan jatkuva kehittäminen onkin mitä konkreettisinta Itämeren hyväksi tehtävää työtä, jonka avulla alueen asukkaiden ja teollisuuden kuormitus voidaan minimoida.

Uuden Blominmäen jätevedenpuhdistamon lähtökohtana on Suomenojan puhdistamoa selvästi parempi puhdistustulos ja korkeampi energiatehokkuus. Blominmäen jätevedenpuhdistamon valmistumisen myötä läntisen pääkaupunkiseudun typpi- ja fosforikuormitukset Suomenlahteen pienenevät merkittävästi.

Lisää aiheesta
HSY: Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2021

Kuva: Ilkka Vähäaho