Siirry suoraan sisältöön

Kaikissa Helsingin peruskouluissa tarjolla maksutonta harrastamista

26.08.2021

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävän harrastamisen Suomen mallin toiminta laajenee Helsingissä kaikkiin peruskouluihin. Syksyn harrastusryhmät aloittavat toimintansa 30.8.2021 alkaen ja ne on suunnattu 3.–9. luokkien oppilaille. Lasten ja nuorten toiveiden pohjalta rakennetut harrastukset tuovat mielekästä tekemistä koululaisten iltapäiviin.

Syyslukukaudella 2021 jokaisessa Helsingin 102 peruskoulussa on tarjolla harrastamisen Suomen mallin mukaista maksutonta toimintaa 3.–9. luokkien oppilaille. Harrastusryhmiä on yhteensä noin 250 ja harrastustarjontaa täydennetään kuluvan lukukauden aikana. Harrastaminen on maksutonta, ajoittuu koulupäivän jälkeiseen aikaan ja tapahtuu omalla koululla tai sen läheisyydessä.

Harrastusvalikoiman suunnittelussa keskeistä on ollut lasten ja nuorten toiveiden kuuleminen. Koulukohtaisia suosikkiharrastuksia selvitettiin mm. valtakunnallisen koululaiskyselyn kautta. Helsingissä lasten ja nuorten harrastustoiveita olivat mm. parkour, kuvataide, elokuva, animaatio, teatteri, ruuanlaitto, koodaus, pelisuunnittelu, robotiikka ja eläinharrastus. Nämä toiveet toteutettiin jo keväällä 2021 mallin kokeiluvaiheessa. Nyt syksyllä valikoima täydentyy, ja uusia harrastuksia ovat muun muassa jalkapallo, koripallo, sirkus, tanssi, katutaide, mediataide, valokuvaus, historia, kirjallisuus, kuntosali ja kamppailulajit.

”Olemme Helsingissä muodostaneet oman lasten ja nuorten tiimin, jotta voimme vahvistaa lasten ja nuorten osallisuutta ja kerätä heiltä arvokasta palautetta toiminnan kehittämiseksi”, kertoo Helsingin kaupungin Harrastamisen Suomen mallin projektipäällikkö Irma Sippola.

Helsingin kaupungin tavoitteena on parantaa lasten ja nuorten harrastamisen mahdollisuuksia sekä ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä.

”Tutkimusten mukaan lapsilla ja nuorilla, joilla on säännöllinen harrastus, voidaan todeta olevan vähemmän yksinäisyyden, koulustressin, nukkumisvaikeuksien, mieliala-ailahtelujen, koulukiusaamisen tai heikon terveydentilan kokemuksia. Harrastuksilla on myönteisiä vaikutuksia kouluviihtyvyyteen ja siten myös koulun arkeen. Harrastusten tuominen koulupäivän jälkeiseen aikaan rauhoittaa illat perheiden yhteiseksi ajaksi”, uskoo Helsingin kaupungin perusopetuksen aluepäällikkö Kimmo Mustonen.

Harrastamisen Suomen mallin mukainen toiminta on myös yksi keino puuttua harrastamisen kalleuteen pääkaupunkiseudulla.

”Harrastamisen kalleus pääkaupunkiseudulla voi olla esteenä harrastuksen aloittamiselle. Koulupäivän jälkeen järjestettävällä maksuttomalla toiminnalla tuodaan mahdollisuudet lähemmäs myös niitä lapsia ja nuoria, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia kokeilla erilaisia harrastuksia”, kertoo aluepäällikkö Tiina Hörkkö kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelusta.

Syksyn harrastustoiminta käynnistyy 30.8.2021 alkaen terveysturvallisuus huomioiden

Syyslukukaudella 2021 jokaisessa Helsingin 102 peruskoulussa on tarjolla harrastamisen Suomen mallin mukaista maksutonta toimintaa 3.–9. luokkien oppilaille. Koulut tiedottavat huoltajia ja oppilaita uusista harrastusmahdollisuuksista mm. Wilman kautta. Harrastustoiminta toteutetaan yhteistyössä järjestöjen, seurojen, yritysten ja muiden lapsille ja nuorille harrastustoimintaa järjestävien toimijoiden kanssa. Tiedot harrastusryhmistä sekä ilmoittautumisohjeet löytyvät koulujen omilta verkkosivuilta. Toiminnassa noudatetaan harrastustoimintaa varten laadittuja terveysturvallisuusohjeita ja harrastusten järjestäjät ovat sitoutuneet noudattamaan laatimaansa terveysturvallisuussuunnitelmaa.

Harrastamisen Suomen malli on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke. Uutta harrastusmallia kokeiltiin Helsingissä jo keväällä 2021, jolloin harrastuksia tarjottiin 3.–6. luokkien oppilaille 21 koulussa. Toiminnan laajentuessa kaikkiin Helsingin peruskouluihin harrastustarjonta kasvaa ja nyt myös yläkouluikäiset nuoret voivat ilmoittautua harrastuksiin. Harrastusvalikoima täydentyy* ja ryhmiä voidaan lisätä lukukauden aikana. Helsingin kaupunki on sitoutunut rakentamaan koulupäivän jälkeisestä maksuttomasta harrastamisesta pysyvän toimintamallin, johon tulevat mukaan myöhemmässä vaiheessa myös yksityis-, sopimus- ja valtionkoulut.

*kaikki harrastusryhmät eivät aloita toimintaansa heti 30.8.2021

Taustatietoa harrastamisesta ja Harrastamisen Suomen mallista

Harrastamisen Suomen malli Helsingissä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan verkkosivuilla

Tiedot harrastusryhmistä koulujen omilla verkkosivuilla (Meidän koulu/Kerho- ja harrastustoiminta –osiossa)

Nuorten.Helsinki.fi/suomenmalli

Tietoa harrastamisen Suomen mallista ja koululaiskyselystä OKM:n verkkosivuilla

Harrastustoiminnassa noudatettavat terveysturvallisuusohjeet

Tutkija Suvi Määtän kirjoitus Kvartti- Kaupunkitiedon viikkolehdessä 18.8.2021: ”Viikoittainen harrastus on helsinkiläislapsilla yhteydessä parempaan mielen hyvinvointiin”

Kuva: Jonna Pennanen

Uutinen on julkaistu 26.8. ja sitä on päivitetty 30.8.