Siirry suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus esittää Laajasaloon kahta uutta luonnonsuojelualuetta

04.10.2021

Helsingin kaupunginhallitus päätti 4. lokakuuta kokouksessaan esittää Uudenmaan ELY-keskukselle kahden uuden luonnonsuojelualueen perustamista. Sekä Kruunuvuorenlammen että Tahvonlahden harjun luonnonsuojelualueet sijaitsevat Laajasalon Kruunuvuoressa.

Kruunuvuorenlampi on pieni, erämainen lampi Laajasalon länsiosassa. Alue on luonnonsuojelullisesti ja maisemallisesti arvokas kokonaisuus. Alueen suojeluperusteita ovat erämainen lampi ja sen lajiesiintymät sekä lampea ympäröivät, vesitaloudeltaan luonnontilaiset suot ja luonnontilaisen kaltaiset vanhat metsät.

Luonnonsuojelualueen pinta-ala on 2,97 hehtaaria, josta lammen osuus on noin 0,37 hehtaaria.

Tahvonlahden harjun luonnonsuojelualue sijaitsee Laajasalon Kruunuvuoressa, Stansvikin kartanopuiston eteläpuolisella Tahvonlahdenniemellä. Tahvonlahden harjun suojeluperusteita ovat geologinen muodostuma ja vanha mäntyvaltainen metsä. Lisäksi alue on arvokas lepakoiden ruokailualue. Rantaniityltä on myös todettu kasvistollisia arvoja.

Tahvonlahden harjun luonnonsuojelualueen pinta-ala on 4,01 hehtaaria. Lisäksi suojelualueeseen kuuluu niemen länsirannalla kapea kaistale vesialuetta.

Sekä Kruunuvuorenlampi että Tahvonlahden harju ovat Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2015–2024 kohteita. Kaupungin luonnonsuojeluohjelmaa toteutetaan perustamalla luonnonsuojelualueita.

Kaupunginhallitus päätti muuttaa Kiinteistö Oy Auroranlinnan vuokrausehtoja

Kaupunginhallitus päätti muuttaa Kiinteistö Oy Auroranlinnan vuokrausehtoja. Kaupunginvaltuuston vuonna 2001 hyväksymässä Auroranlinnan perustamispäätöksessä määriteltiin, että huoneistot vuokrataan määräajaksi, mutta tästä luovutaan.

Vuokrasopimusten määräaikaisuudesta luovutaan, koska määräaikaisuus vähentää merkittävästi kiinnostusta yhtiön asuntoihin jo niiden ilmoitusvaiheessa. Auroranlinnan perustamisen aikaan vuokrasopimusten määräaikaisuuden uskottiin tuovan joustavuutta yhtiön toimintaan. Nykyään se vaikeuttaa yhtiön toimintaa sekä sellaisten asumispalveluiden tuottamista helsinkiläisille, jollaisia helsinkiläiset haluavat ja tarvitsevat, joten määräaikaisuudesta on perusteltua luopua.

Kiinteistö Oy Auroranlinna on Helsingin kaupungin omistama kiinteistöyhtiö. Auroranlinnalla on noin 4 200 vapaarahoitteista vuokra-asuntoa noin sadassa kohteessa eri puolilla Helsinkiä sekä yhdessä kohteessa Kirkkonummella. Yhtiön asuntoja vuokrataan paljon Helsingin kaupungin työsuhdeasunnoiksi.

Helsingin kaupunkistrategia 2021–2025 etenee valtuustoon

Kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan myös Helsingin kaupunkistrategian vuosille 2021–2025. Kaupunginvaltuusto käsittelee strategiaa jo 6. lokakuuta kokouksessaan.

Kaupunginhallitus päätti myös esittää kaupunginvaltuustolle kaupunkiympäristön uudeksi toimialajohtajaksi Ville Lehmuskoskea. Edellinen toimialajohtaja, Mikko Aho, siirtyi eläkkeelle lokakuun alussa.

Lisäksi kaupunginhallitus teki jatkopäätöksen perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistamisesta. Päätös on voimassa 10.10. –9.11.2021 tai kunnes asiasta toisin päätetään.

Kaikki kaupunginhallituksen 4. lokakuuta kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteesta. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.

Kuva: Sofie Jokinen