Siirry suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus esittää Niskalan arboretumin luonnonsuojelualueen perustamista

28.06.2021

Helsingin kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 28. kesäkuuta esittää luonnonsuojelualueen perustamista Pohjois-Helsingissä sijaitsevaan Niskalan arboretumiin ja alueen hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamista vuosille 2021–2030. Kaupunginhallitus päätti myös kahden miljoonan euron avustuksista kaupungin tytäryhteisöille koronaepidemiasta aiheutuviin menoihin.

Niskalan arboretum sijaitsee Pohjois-Helsingissä Keskuspuiston pohjoisosassa. Alue liittyy saumattomasti Haltialan ulkoilualueeseen. Arboretumin eli puulajipuiston lajisto sisältää sekä luonnonvaraista puu-, pensas- ja ruohovartista lajistoa että runsaasti ulkomaista, istutettua lajistoa.

Arboretumin ydinosa on rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi vuonna 1984. Rauhoitetun alueen pinta-ala on yhteensä 2,26 hehtaaria. Lisäksi arboretumiin kuuluu nykyisellään noin kaksi hehtaaria suojelualueeseen liittyvää suojelematonta aluetta.

Niskalan arboretum poikkeaa muista Haltialan metsäisistä luonnonsuojelualueista, sillä rauhoituksen tarkoituksena ei ole perinteisen luonnonsuojelun tapaan turvata alueen luonnontilan säilymistä vaan ylläpitää sekä arvokkaan luonnonkasvilajiston että alueelle istutetun lajiston säilymistä.

Arboretumin alkuperäiset puut on istuttanut Tuomarinkylän kartanon ja Haltialan tilan omistaja, maanviljelysneuvos Jakob Kavaleff vuosina 1907–1911. Kavaleffin ajatuksena oli luoda alueesta taimitarhan esittelypuisto. Kaupungin omistukseen arboretum siirtyi vuonna 1961.

Niskalan arboretum täyttää luonnonsuojelulain edellyttämät luonnonsuojelualueen perustamisen yleiset edellytykset, ja sen suojelu voidaan katsoa luonnon monimuotoisuuden ja kauneuden säilyttämisen kannalta tarpeelliseksi. Alue on pienestä koostaan huolimatta monimuotoinen, ja myös sen linnustoarvot ovat merkittävät.

Päätöksen luonnonsuojelualueen perustamisesta tekee Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kaupungin hakemuksen pohjalta.

Kahden miljoonan avustukset tytäryhteisöille koronaepidemiasta aiheutuviin menoihin

Kaupunginhallitus päätti myöntää koronaepidemiasta aiheutuvan taloudellisen tilanteen johdosta yhteensä kahden miljoonan euron avustukset Helsingin Liikuntahallit Oy:lle (500 000 euroa), Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:lle (500 000 euroa) ja Stadion-säätiö sr:lle (miljoona euroa).

Korona on koetellut kaupungin tytäryhteisöjen toimintaa eri tavoin. Osalle yhteisöistä vaikutukset ovat jääneet vähäisiksi ja osalle ne ovat olleet etenkin päätettyjen rajoitustoimien takia raskaampia. Erityisen hankala tilanne on niille yhteisöille, joiden tulot muodostuvat pääasiassa kävijämaksuista.

Nyt myönnettävät avustukset turvaavat avustettavien tytäryhteisöjen maksuvalmiuden tämänhetkisen arvion mukaan vuoden loppupuolelle saakka. Avustukset myönnetään kaupunginhallituksen käyttövaroihin varatuista määrärahoista, joita voidaan myöntää sellaisiin koronaepidemiasta aiheutuviin menoihin, joita valtio ei ole talousarviossaan varautunut kompensoimaan erillisinä käyttötalouden valtionavustuksina.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.

Kaupunginhallitus kokoontuu kesätauon jälkeen seuraavan kerran 26. heinäkuuta.

Kuva: Jussi Helimäki