Siirry suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin vuoden 2022 talousarvioehdotuksen raamin

23.08.2021

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 23. elokuuta ensi vuoden talousarvion ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelman raamin ja laatimisohjeet. Lisäksi kaupunginhallitus antoi lausunnon luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19-kustannuksiin.

Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2022−2024 laatimisohjeet ja niihin sisältyvät kaupunkitasoisen käyttötalouden kokonaisraamin toimintamenoille, investointiraamin talousarviokohdittain sekä alustavan investointiohjelman vuosille 2022−2031.

Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen raami perustuu toimintamenojen maltilliseen kasvuun ja kokonaisinvestointien rahoituksellisesti kestävään tasoon toiminnan ja investointien rahavirran sekä lainakannan kasvun näkökulmasta.

Kaupunkitasoisen käyttötalouden toimintamenojen kokonaisraamin määrittää väestönkasvuun, kustannustason nousuun ja tuottavuuden parantamiseen perustuva laskelma. Toimintamenojen kasvua kohdennetaan erityisesti peruspalveluihin, joissa väestönkasvu suorimmin lisää kustannuksia. Lisäksi vuoden 2022 talousarvion valmistelussa huomioidaan toiminnot, joihin kohdistuu koronaepidemian seurauksena erityisiä kustannuspaineita ensi vuonna.

Lauta- ja johtokunnat valmistelevat vuoden 2022 talousarvioehdotuksensa kaupunginhallituksen päätöksen perusteella, ja hyväksyvät ne 22. syyskuuta mennessä.

Kaupunginhallitukselta lausunto asetusluonnoksesta koronakustannusten korvaamisesta

Kaupunginhallitus hyväksyi sosiaali- ja terveysministeriölle annettavan lausunnon, koskien luonnosta valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19-kustannuksiin. Lausunnossa kaupunginhallitus toteaa, että asetusluonnos ei vastaa hallituksen vuoden 2020 budjettiriihessä antamaa linjausta, että kaikki covid-19-pandemiaan liittyvät kustannukset korvataan kunnille ja kuntayhtymille täysimääräisesti.

Kaupunginhallitus esittää lausunnossaan, että esitystä valtioneuvoston asetusluonnokseksi muutetaan siten, että avustuksella korvataan kunnille ja kuntayhtymille covid-19-pandemian kustannukset todellisten kustannusten mukaisesti. Vaihtoehtoisesti asetusluonnoksessa harkinnanvaraisen avustuksen myöntämisen edellytyksiä tulisi muuttaa niin, että sillä korvataan todelliset aiheutuneet kustannukset covid-19-pandemian hoidosta kaikilta osin, myös muiden kuin toimintokohtaisten avustuserien osalta ja ilman yhteisöverojako-osuuden korotuksen, vuoden 2020 koronakompensaatioiden sekä valtionosuusjärjestelmän valtionosuusprosentin huomioimista.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.