Siirry suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus hyväksyi Hiilineutraali Helsinki -ohjelman päivityksen

22.08.2022

Kaupunginhallitus hyväksyi 22. elokuuta Hiilineutraali Helsinki -päästövähennysohjelman päivityksen. Hiilineutraali Helsinki -ohjelman toteuttaminen päästövähennysten saavuttamiseksi aloitettiin vuonna 2018. Ohjelmaa päivitetään uuden kaupunkistrategian linjausten mukaisesti niin, että se vastaa vuoteen 2030 aikaistettuun hiilineutraaliustavoitteeseen sekä haastavaan päästötilanteeseen.

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan Vuosaaren Uutelan Hallkullanniemen ja Nuottasaaren asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Kaavaratkaisu mahdollistaa Uutelan yleisen virkistysalueen laajentamisen uusille ranta-alueille sekä virkistyspalveluiden, laiturin ja polkuverkoston toteuttamisen alueelle. Lisäksi kaavaratkaisu mahdollistaa Hallkullanniemi-nimisen katuyhteyden jatkamisen olemassa olevaa tieuraa pitkin Hallkullaniemeen sekä Uutelan viljelypalsta-alueen eteläpäädyssä olevan pysäköintialueen laajentamisen tarvittaessa. Kaavan mahdollistamat muutokset ovat verrattain pieniä, ja alueen luonne tulee säilymään pääosin ennallaan. Lopullisesti asiasta päättää kaupunginvaltuusto.

Kaupunginhallitus antoi myös lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotuksesta kulttuuriperintöstrategiaksi 2022–2030.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.

Kuva: Helsinki Partners