Siirry suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus hyväksyi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmia

28.02.2022

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 28.2. Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman sekä palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 2022–2025.

Kaupunki on viranomaisena ja työnantajana sitoutunut edistämään yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti sekä palveluiden ja toiminnan kehittämisessä että henkilöstöasioissa. Henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa käsitellään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta esimerkiksi rekrytoinnissa ja palkkauksessa. Palveluiden vastaava suunnitelma koskee kaupungin asukkaiden ja muiden palvelun käyttäjien tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistä kaupungin palveluissa ja toiminnassa.

Kaupunginhallitukselta lausunto kaukolämmön tuotantoa koskevassa ympäristöasiassa

Kaupunginhallitus antoi lausunnon Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) Helen Oy:n Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämmön hyödyntämisestä liittyen Helsingin kaukolämmön tuotantoon. Asia koskee ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa.

Helen Oy:n tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Helen Oy on tutkinut ratkaisua, joka hyödyntää Kilpilahden teollisuusalueella muodostuvaa hukkalämpöä pääkaupunkiseudun kaukolämmön tuotannossa. Kilpilahden hukkalämmön hyödyntäminen perustuu Kilpilahden alueelle sijoittuviin lämpöpumppuihin, joiden tuottama kuuma kaukolämpö johdetaan Helsingin Vuosaareen lämmönsiirtoputkilla.

Kaupunginhallituksen lausunnossa todetaan, että hankkeen suunniteltu linjaus kulkee pitkälti Helsingin omistamalla alueella, jossa on olemassa olevaa maankäyttöä ja jossa maankäytön suunnittelu on käynnissä.

Hanke on kaupunginhallituksen mukaan kannatettava ja merkittävä ilmastomuutoksen torjumisen kannalta.

Mellunkylän asemakaavamuutos etenee valtuustoon

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle Mellunkylän asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Kaavaratkaisu mahdollistaisi merkittävästi lisää uutta asuntokerrosalaa Mellunmäen keskustaan metroaseman viereen sekä suunnitellun Raide-Jokerin pikaraitotielinjauksen varrelle.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.