Siirry suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 tilinpäätöksen

22.06.2022

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 22. kesäkuuta Helsingin kaupungin vuoden 2021 tilinpäätöksen. Lisäksi valtuusto käsitteli tarkastuslautakunnan arviointikertomusta vuodelta 2021 ja hyväksyi kaavaratkaisuja.

Kaupungin taloutta on hoidettu pitkäjänteisesti ja se on vahvalla pohjalla. Tilinpäätöksen mukaan kaupunki jatkoi vuonna 2021 mittavia investointeja kasvavan kaupungin tarpeisiin. Investointimenot vuonna 2021 olivat 890 miljoonaa euroa. Investointimenot olivat kaikkien aikojen toiseksi korkeimmat.

Kaupungin tilikauden tulos oli 350 miljoonaa euroa, heikentyen lähes 150 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta. Useampia viime vuosia tarkastellen vuoden 2021 tulos oli jokseenkin keskimääräistä tasoa, mutta suhteutettuna toteutuneeseen investointitasoon jonkin verran aikaisempia vuosia heikompi.

Vuoden 2021 tulos tuli mahdolliseksi, kun vuosikate toteutui talousarviota parempana verotulojen ylittäessä talousarvion merkittävästi.

Lisätietoa aiheesta:

Tilinpäätös 2021
Tilinpäätöksen 2021 tiivistelmä

Valtuusto käsitteli tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen

Valtuusto käsitteli myös tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2021 ja tilintarkastuskertomuksen. Valtuusto merkitsi tiedoksi arviointikertomuksen ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten lautakuntien lausunnot.

Lisäksi kaupunginvaltuusto kehotti kaupunginhallitusta antamaan tämän vuoden loppuun mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta.

Lisätietoa aiheesta:

Tarkastuslautakunta: Kaupungin vuokra-asuntojen asukasaktiivit ovat tyytymättömiä Hekan asukasdemokratiaan (uutinen 9.6.2022)

Valtuustossa myös kaavaratkaisuja

Valtuusto hyväksyi myös asemakaavan muutoksia Käpylään, Maunulaan ja Haagaan.

Käpylässä Pohjolankatu 45:n ja 47:n kaavaratkaisu mahdollistaa nykyisen, tiloiltaan riittämättömän koulurakennuksen korvaamisen suuremmalla, noin 500 oppilaan uudisrakennuksella. Lisäksi kaavaratkaisun tavoitteena on alueella sijaitsevien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten, piha-alueiden sekä puistoalueiden suojeleminen. Uudisrakennuksen ansiosta ruotsinkielisille oppilaille tulee mahdollisuus käydä koko peruskoulu yhdessä koulurakennuksessa.

Maunulassa Lampuotilantie 34:n ja 36:n kaavaratkaisu mahdollistaa kolmen uuden kerrostalon rakentamisen. Olemassa olevat rakennukset säilyvät. Kaavaratkaisun tavoitteena on tonttien täydennysrakentaminen Raide-Jokerin tuntumaan. Asukasmäärän lisäys on noin 150.

Haagassa kaavaratkaisu koskee Huopalahden aseman eteläpuolella sijaitsevaa Steniuksenkentän aluetta. Kaavamuutoksen tavoitteena on muodostaa uusi viisikerroksisista kerrostaloista koostuva asuinkortteli hyvien liikenneyhteyksien läheisyyteen. Asukasmäärän lisäys on noin 350.

Kaupunginvaltuusto kokoontuu seuraavan kerran 24. elokuuta kello 18.

Kaupunginvaltuuston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat löytyvät täältä.

Kuva: Kari Ylitalo