Siirry suoraan sisältöön

Kaupunki tehostaa energiankäyttöään yritysten avulla

07.06.2021

Helsingin kaupungilla on tiukat ilmastotavoitteet, eikä niitä saavuteta ilman energiatehokkuutta. Kaupunki edistää fiksuja energiaratkaisuja verkostoitumalla muiden kaupunkien ja yritysten kanssa.

Meritalossa, Stadin ammatti- ja aikuisopistosta Merihaassa, ei näy päällepäin, että täällä pilotoidaan kysyntäjoustoa.

Nuuka Solutions Oy:n Ville Julin kertoo, mistä siinä on kyse. Nuuka Solutions on ohjelmistoyritys, joka kehittää kiinteistöjen energianhallintaratkaisuja.

Pilotoinnin tarkoituksena on tehdä Meritalosta kuten lukuisista muistakin kaupungin kiinteistöistä älykkäitä. Älykäs kiinteistö tietää, milloin sähköä kannattaa kuluttaa ja milloin säästää.

Rakennusten energiankäyttö on Helsingin suurin hiilidioksidipäästöjen lähde. Älykkäät kiinteistöt ovat energiatehokkuutta parantaessaan yksi keino kiriä kaupungin ilmastotavoitteita.

Meritalon pilotissa sähkönkulutusta voidaan ohjata etänä ja havaita nopeasti sähköverkon kysynnän ja tuotannon välinen epätasapaino.

Kysyntäjouston avulla kiinteistöistä saadaan paitsi vastuullisempia, myös tulovirtaa omistajalleen eli tässä tapauksessa Helsingin kaupungille, kun kiinteistön säädettävää sähkötehoa voidaan myydä kansalliseen sähköverkkoon.

Nuuka Solutions on ollut mukana 6Aikaan kuuluvassa Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa pilotoimassa Meritalon lisäksi muitakin Helsingin kaupungin palvelukiinteistöjä osaksi virtuaalista voimalaitosta ja sähköverkkoa.

Julin kertoo, että pilotointi yhdessä kaupungin kanssa on auttanut yritystä viemään tuotekehitystä eteenpäin. Samalla yritys on saanut hyvän referenssin kansainvälisiä markkinoita varten.

– Toimimme kahdeksassa maassa, mutta tarkoitus on laajentua edelleen erityisesti Keski-Euroopassa, Julin kertoo.

Asukkaat mukaan ilmastotyöhön

Energiatehokkuuskumppanuus loikkasi 6Ajan Energiaviisaat kaupungit -hankkeen ansiosta reippaasti eteenpäin. Tämän nostaa esille johtava energia-asiantuntija Timo Määttä Helsingin kaupungilta. Energiatehokkuutta on edistetty yhdessä kumppaneiden kanssa aiemminkin, mutta nyt muun muassa sopimusmallit paranivat markkinavuoropuheluiden ja konsulttien avulla.

– Saimme aloitettua neljä pilottia, ja kahden ensimmäisen hankintapäätös on tehty. Sopimuskausi on kahdeksan vuotta, Määttä kertoo.

Hän mainitsee hyvänä esimerkkinä Liikuntamyllyn, jossa yrityskumppani Caverion otti kokonaisvastuun energiatehokkuuden edistämisestä. Sopimukseen kuuluu, että mikäli yhdessä sovittuun energiasäästötavoitteeseen ei päästäisi, yritys joutuisi maksamaan kaupungille rahallisen hyvityksen.

Energiatehokkuuskumppanuuden mallia on tarkoitus kehittää edelleen ja keventää julkista hankintaprosessia, jotta mukaan saadaan myös pienehköjä yrityksiä.

Erityissuunnittelija Mikko Martikka kertoo, että 6Ajan aikana myös osallistaminen aktivoitui, kun sidosryhmät ja kaupungin asukkaat on saatu aiempaa tiiviimmin mukaan ilmastotyöhön.

Martikan mielestä hyvä esimerkki tästä on Energiarenessanssi-tiimi, joka auttaa taloyhtiöitä energiaremonteissa. Tiimi jatkaa konkreettista työtä 6Ajan Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hankkeen jälkeen.

Insinöörien tiimi tukee helsinkiläisiä taloyhtiöitä ilmaiseksi energiaremontin suunnittelun edistämisessä, ja kaupungin energia-asiantuntijan saa vaikka taloyhtiön kokoukseen keskustelemaan järkevistä energiaselvityksistä. Myös remontin suunnittelun eri vaiheisiin saa apua, tosin remontin varsinainen suunnittelu, päätöksenteko, toteutus ja maksaminen jäävät edelleen taloyhtiölle.

Energiarenessanssi-ohjelman vetäjä Aleksi Heikkilä kertoo, että taloyhtiöt ovat ottaneet avun vastaan paremmin kuin tiimi osasi odottaa.

– Meitä lähestyneiden taloyhtiöiden määrä lähenee sataa. Energiaremontissa eniten kiinnostavat eurot, mutta myös asumisolosuhteiden parantaminen kiinnostaa. Ilmastoasiat ovat tulleet kuitenkin jatkuvasti isommin mukaan, Heikkilä kertoo.

Tyypillisimmässä yhteydenotossa kerrotaan halusta parantaa energiatehokkuutta muttei tiedetä, mistä lähteä liikkeelle.

Kiertotalouden edistämistä laajassa yhteistyössä

Määttä nimeää 6Ajan konkreettiseksi aikaansaannokseksi myös elinkaaritarkastelun yleistymisen. Mukana tässä on ollut arvostettu elinkaariasiantuntija, Bionova, joka auttaa selvittämään esimerkiksi, kannattaako ikääntynyt rakennus peruskorjata vai purkaa.

Energiaviisaat kaupungit -hanke on kokonaisuutena vienyt myös kiertotaloutta eteenpäin, kun hankkeessa mukana olevat kaupungit ovat verkostoituneet yhä tiiviimmin ja jakaneet hyvät kokemukset toisilleen.

Kaupunki oli tosin jo ennen 6Ajan projekteja hyödyntänyt purkukohteiden betonimursketta ja ohjannut sitä oikea-aikaisesti seuraavaan rakennushankkeeseen välivarastointia ja tarpeetonta logistiikkaa välttäen. Ohjauksesta tuli yhä järjestelmällisempää, sillä 6Ajan CircVolissa kehitettiin edelleen suurivolyymisten sivuvirtojen hallintaa ja liiketoimintamahdollisuuksia verkostoitumalla laajasti.

– Kiertotaloudessa on tärkeää kehittää entisestään resurssien yhteistä hyödyntämistä kuntarajat ylittäen, Martikka huomauttaa.

Lisätietoa

• 6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut on kestävän kaupunkikehityksen strategia, jota toteuttavat kuutoskaupungit eli Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu.

• 2014–2021 toteuttavan strategian tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja. Strategia on osa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 toteutusta. Tutustu tarkemmin: 6aika.fi

• Kiertotalous ja energia -kokonaisuuteen on kuulunut lukuisia ohjelmia.

• 6Aika Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa etsittiin uusia älykkäitä ja vähähiilisyyttä tukevia ratkaisuja kaupunkien asuin- ja palvelukiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen.

• 6Aika Ilmastokatu -hankkeessa Helsingin Iso Roobertinkatu sekä Vantaan Tikkuraitti ja Asematie muutettiin Ilmastokaduiksi, joiden kokeiluissa haluttiin edistää vähähiilistä ja ilmastonmuutokseen sopeutuvaan yhteiskuntaa.

• 6Aika Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hankkeen tarkoituksena oli selvittää, miten taloyhtiötietoa ja mittausdataa hyödyntämällä voitaisiin parantaa energiatehokkuutta taloyhtiöissä ja kannustaa taloyhtiöitä suunnitelmalliseen tietoon perustuvaan kiinteistönpitoon.

• 6Aika CircVol -hanke edisti kiertotalouden liiketoimintaa ja teollisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntämistä rakentamisessa.

• Yhteistyössä Fiksu Kalasatama -ohjelman ja vähittäiskauppojen kanssa vähennettiin hävikkiruokaa.

• Lisää kiertotalouden ja energian hankkeista

Teksti: Kirsi Riipinen