Siirry suoraan sisältöön

Kaupunkilaisilta ennätysmäärä ehdotuksia kaupungin toiminnan arvioimiseen

22.02.2022

Asukkaat ehdottivat ennätyksellisen paljon asioita, joihin Helsingin tarkastuslautakunnan pitäisi kiinnittää huomiota arvioidessaan kaupungin toimintaa. Aiheita kerättiin kaupungin sähköisen Kerro kantasi -järjestelmän avulla 7.–23.1. Kommentteja kertyi 191, ja niistä 147 oli varsinaisia ehdotuksia.

Arviointipäällikkö Minna Tiili Helsingin kaupungin tarkastusvirastosta kertoo, että kaupunkilaiset halusivat arviointia erityisesti siitä, miten rakentaminen ja liikennehankkeet vaikuttavat viheralueisiin ja luontoarvoltaan tärkeisiin alueisiin. Huolta herätti myös päiväkotien henkilöstöpula ja laajemminkin varhaiskasvatuksen ja leikkipuistojen tilanne.

”Ehdotuksia tuli kaikille kaupunkistrategian 13 painopistealueelle. Ne kaikki tulevat kattavasti arvioiduiksi valtuustokauden aikana. Erityisen paljon ehdotuksia tuli strategian painopistealueisiin Maailman paras ja yhdenvertaisin paikka oppia, Helsinkiläisten hyvinvointi ja terveys paranevat ja Henkilöstölle vetovoimainen Helsinki”, kertoo Tiili.

Tarkastuslautakunta pyysi arviointia varten ehdotuksia myös kaupunginvaltuutetuilta, valtuustoryhmiltä ja kaupungin virkamiesjohdolta. Myös tarkastuslautakunnan jäsenet ja tarkastusviraston henkilöstö esittivät vastaavasti ehdotuksia. Kaikkiaan niitä kertyi reilusti yli 200. Tarkastuslautakunnan kaksi toimikuntaa käsittelee ehdotuksia kevään kokouksissaan. Tarkastuslautakunta päättää 10. toukokuuta vuoden 2022 arviointisuunnitelmasta. Sen aiheet raportoidaan kaupunginvaltuustolle huhtikuussa 2023 valmistuvalla arviointikertomuksella.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida vuosittain, ovatko kaupunginvaltuuston kaupungille ja kaupunkikonsernille asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet sekä onko kaupungin toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta on suoraan kaupunginvaltuuston alainen toimielin.

Parhaillaan on käynnissä vuoden 2021 arviointisuunnitelman toteuttaminen ja vuoden 2021 arviointikertomuksen valmistelu. Arviointikertomus 2021 julkaistaan huhtikuun lopulla sivustolla arviointikertomus.fi.

Lisää aiheesta:

Tarkastuslautakunta

Video tarkastuslautakunnan työstä

Kuva: Yiping Feng ja Ling Ouyang