Siirry suoraan sisältöön

Kaupunkistrategian toimeenpanoa seurataan poikkihallinnollisissa ohjelmaryhmissä

09.06.2022

Kaupunginhallitus on käynnistänyt täytäntöönpanopäätöksessään keskeiset kaupunkiyhteiset strategiset ohjelmat ja toimenpidekokokonaisuudet. Yhtenäisellä toimeenpanosuunnittelulla varmistetaan strategian läpinäkyvä seuranta myös asukkaille ja kaupungin henkilöstölle.

Kuluvalla valtuustokaudella kaupunkistrategiaa seurataan neljässä poikkihallinnollisessa ohjelmaryhmässä, jotka ovat:

  • vastuullinen ja kestävä talous: varmistetaan sellaisten konkreettisten uudistusten suunnittelu ja toimeenpano, jotka tuovat lisää tehokkuutta, tuottavuutta, taloudellista liikkumavaraa ja voimavaroja kaupungin toimintaan.
  • kunniahimoinen ilmastovastuu: varmistetaan strategian mukaiset, riittävän kunnianhimoiset ja fokusoidut toimet ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.
  • viihtyisä kaupunki: varmistetaan strategian mukaisesti kaupunkitilan ja kaupunginosien houkuttelevuus, toimiva arki ja turvallisuus.
  • segregaation ehkäiseminen: varmistetaan riittävät kaupunkiyhteiset toimet kaupunkilaisten eriarvoisuuden vähentämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Tuetaan yhdenvertaisuutta ja eri väestöryhmien välisiä suhteita ja osallisuutta.

Ohjelmaryhmien puheenjohtajana toimii pormestari Juhana Vartiainen. Ryhmät päättävät toteutettavista ja seurattavista toimenpidekokonaisuuksista. Etenemistä seurataan kaupungin johtoryhmässä ja etenemisestä raportoidaan kaupunginhallitukselle vuosittain.

Kasvun paikka -kaupunkistrategia vuosiksi 2021–2025 on ollut lähtökohtana valmisteltaessa talousarvioita ja toimintasuunnitelmia. Strategian toteuttamista arvioidaan osana vuosittaista talouden ja toiminnan seurantaa.

Lue lisää

Kaupunkistrategia 2021–2025 – Kasvun paikka

Kuva: Jussi Hellstén