Siirry suoraan sisältöön

Hållbar turism, evenemang och stadsmarknadsföring

Att trygga en hållbar tillväxt är stadens viktigaste uppgift. Detta omfattar SDG-målet 8 (anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), där främjandet av hållbar turism också lyfts fram. För en huvudstad är turism och evenemang en central del av stadens livskraft. Hållbarheten har också lyfts upp som en av de främsta utvecklingspunkterna för Helsingfors turism, evenemang och stadsmarknadsföring. I utvecklingen av turismen och Vägkartan för evenemang betonas ansvarsfullhet. Helsingfors samordnar också projektet Carbon neutral tourism 2020–2021, vars långsiktiga mål är att bidra till att minska koldioxidutsläppen och öka energieffektiviteten inom turismen.
SDG 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Ansvarstagande ökar Helsingfors attraktivitet och konkurrensfördel

I stadsmarknadsföringen har hållbarhet, jämlikhet och natur betonats som Helsingfors styrkor. Genom ansvarstagande vill man uppnå en internationell konkurrensfördel för Helsingfors, främja lockande av experter och företag till Helsingfors och stödja en hållbar tillväxt inom besöksnäringen. Målet är att Helsingfors ska vara känt i världen som en toppstad för hållbara lösningar och en föregångare inom ansvarstagande.

Helsinki Marketings digitala tjänst Valitse vastuullisemmin (Välj mer ansvarsfullt) hjälper lokalbefolkningen och folk som besöker Helsingfors att välja mer hållbara sätt att leva och trivas i Helsingfors. Tjänsten baserar sig på kriterier på mer ansvarsfulla val som skräddarsytts för Helsingfors och som lyfter fram lokala aktörer och tjänster som satsar på ansvarstagande i sin verksamhet, såsom restauranger, butiker, besöksmål, evenemang, evenemangslokaler och inkvarteringsalternativ.

Helsinki Marketings koncept Helsinki Freedom strävar efter att locka internationella experter till Helsingfors. I konceptet presenteras tio hörnstenar för ett gott liv i Helsingfors som har ett starkt samband med olika teman för ansvarstagande. I Helsingfors innebär friheten att alla kan leva ett liv som känns eget.

Global Destination Sustainability Index (GDSI) mäter objekt med hjälp av indikatorer för socialt ansvar och miljöansvar. Helsingfors är en av indexets grundare som en del av ICCA Scandinavian Chapter. 2019 slutade Helsingfors på 17:e plats bland 50 städer.

Evenemang är en viktig del av stadskulturen

Evenemangen stöder och genomför på bästa sätt stadsstrategins mål om en internationell, levande och fascinerande stad. Helsingfors evenemang är originella, mångsidiga, ansvarsfulla och fungerande.

Helsingfors evenemang har redan länge utvecklats med påtagliga resultat. Staden är en av Nordeuropas mest populära kongressplatser.

Helsingforsborna är flitiga evenemangsanordnare i både liten och stor skala. Högklassiga och lättillgängliga kultur- och idrottsevenemang för samman människor och bidrar till ökad ömsesidig förståelse.

Evenemang har mångfacetterad social och kulturell inverkan och starka ekonomiska multiplikatoreffekter. I Helsingfors har utarbetats en Vägkarta för evenemang för att stödja och utveckla samarbetet i anslutning till evenemangen.

Coronakrisen har drabbat turism- och evenemangsbranschen hårt och det är fortfarande svårt att bedöma hur dessa branscher kommer att återhämta sig från krisen.

Framgångar

  • Helsingfors vann Europeiska kommissionens nya tävling European Capital of Smart Tourism 2019.
  • Tjänsten Valitse vastuullisemmin (Välj mer ansvarsfullt) har uppmuntrat mer än 90 procent av användarna att göra konkreta åtgärder för att öka ansvarsfullheten (Påverkansanalys 2019, Demos Helsinki)

Utvecklingsobjekt

  • Inriktning av åtgärderna till sektorer, särskilt till hållbar turism och evenemangsproduktion, som en del av återhämtningen från coronaviruset.
  • Utveckling av ett beräkningssystem för turism-, evenemangs- och restaurangbranschens koldioxidavtryck och därmed minskning av koldioxidavtrycket på basis av lärdomar från projekten.
  • Utveckling av turismrelaterade mobilitetstjänster via koncepter som Mobilitet som tjänst – i synnerhet att få med sjötrafiken.

Länkar till relevanta program, rapporter och webbplatser