Siirry suoraan sisältöön

Hållbar turism, evenemang och stadsmarknadsföring

Att trygga en hållbar tillväxt är stadens viktigaste uppgift. Detta omfattar i stor grad SDG-målet 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, där främjandet av hållbar turism också lyfts fram. I Helsingfors som huvudstad är turism- och evenemangsbranschen en central del av stadens livskraft. Hållbarheten har också lyfts upp som en av de främsta utvecklingspunkterna för Helsingfors turism, evenemang och stadsmarknadsföring.

I enlighet med Helsingfors stadsstrategi är målet att bli världens mest hållbara och smarta resmål. Helsingfors stads handlingsprogram för turism och evenemang 2022–2026, som blev färdigt våren 2022, innehåller preciserade mål, åtgärder och mätare för att målet ska nås.

Helsingfors stad deltar i det internationella indexet Global Destination Sustainability, som mäter hållbarheten på ett resmål och evenemang på ett mycket omfattande sätt. Helsingfors stad har som mål att vara ett toppmål i indexet före slutet av 2025. År 2022 kom Helsingfors på tolfte plats, medan den år 2021 var sextonde. Samtidigt steg det så kallade indexet score, det vill säga totalmätarens resultat i indexet, med cirka 10 poäng (72,5/100 år 2021, 82,8/100 år 2022).

Helsingfors stads tjänst Välj ansvarsfullare hjälper invånare och besökare att välja mer hållbara restauranger, besöksmål, kvartersbutiker, inkvarteringsföretag och evenemang samt erbjuder företag konkreta verktyg för att synliggöra och utveckla sitt eget ansvarsarbete. De kriterier som utgör grunden för tjänsten förnyades under 2021, och nu beaktar tjänsten bättre den sociala och kulturella hållbarheten. Kriterierna för ekologisk hållbarhet uppdaterades också så att de bättre motsvarar tidens krav och sporrar företagens verksamhet i en allt mer ansvarsfull riktning. Tjänsten har tagits i bruk enligt Helsingforsmodellen i Finland av Visit Tampere Oy som ansvarar för marknadsföring och utveckling av turismen i Tammerfors stad. Tjänstens skalbarhet främjas också internationellt.

Helsingfors stad satsar stort på det nationella programmet Sustainable Travel Finland (STF), som riktar sig till resmål och företag. Staden har främjat certifieringen av företag i programmet och målet är att Helsingfors ska bli en STF-destination före slutet av 2025. Programmet tar hänsyn till alla aspekter av hållbarhet. I programmet ingår också bland annat beräkning av företagens koldioxidavtryck. Målet är att det i Helsingfors ska finnas cirka 100 företag som genomgått STF-programmet i slutet av 2025.

Helsingfors stad koordinerar det omfattande projektet Hållbart lyft för turistföretag, vars mål är att bland annat främja hållbarheten inom turism- och evenemangsbranscherna samt beräkning av koldioxidavtrycket. Helsingfors stad deltar också i projektet Carbon Neutral Experience, där vi bland annat gör en beräkning av turismens koldioxidavtryck på resmålsnivå. Helsingfors stad har också undertecknat förklaringen The Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism som underlyder FN.

I Helsingfors stads varumärkes- och marknadsföringsstrategiska riktlinjer har hållbarhet lyfts fram i centrum för hela varumärkeskonceptet. Inom den internationella stadsmarknadsföringen har hållbarhet, jämlikhet och natur lyfts fram som Helsingfors styrkor, bland annat genom videoserien Helsinki Sustainable City 360° som publicerades 2021. Ansvarsfullhet är också en av de bestående hörnstenarna i webbtjänsten MyHelsinki.fi. Ansvarsfullhetens olika dimensioner beaktas i det dagliga arbetet med innehållsproduktion och kuratering för hela processen, både i innehållsproducenternas betoningar och i bildval. Merparten av MyHelsinki.fi:s redaktionella artiklar inkluder också någon ansvarsaspekt, det finns över 100 artiklar som starkt betonar en viss ansvarsdimension.

Helsingfors följer sitt varumärke med hjälp av undersökningen Benchmarking Helsinki’s Brand in a Global Context som gjorts med organisationen The Business of Cities. Under den sista cykeln har det funnits en koppling till Helsingfors varumärke, det vill säga elementet leadership är sustainability. Detta visar att Helsingfors stads arbete för hållbarhet också har noterats internationellt.

Framgångar:

  • Helsingfors placering och indexet i helhetsmätarens resultat steg betydligt i Global Destination Sustainability-indexet.
  • Ett betydande antal företag har gått med i tjänsten Välj ansvarsfullare, programmet Sustainable Travel Finland och genomfört miljöcertifiering.
  • Hållbarhet har blivit en del av Helsingfors internationella varumärke.

Utvecklingsobjekt:

  • Beräkningen av företagens koldioxidavtryck inom turism- och evenemangsbranscherna är en viktig men samtidigt utmanande helhet. Det krävs betydande satsningar på både verktygsutveckling och utveckling av hela ekosystemets kunnande för att beräkningen ska utvecklas till önskad nivå.
  • Att utveckla kommunikationen om hållbara funktioner samt att produktifiera och främja hållbara turism- och evenemangsprodukter kräver ytterligare satsningar.
  • Utvecklingen av inkluderande turism och evenemang har inletts, men det krävs ännu tydliga satsningar för att Helsingfors ska vara genuint mångsidigt och inkluderande.

Program, undersökningar och webbplatser:

Turismens hållbarhet i Helsingfors
Helsingfors stads handlingsprogram för turism och evenemang 2022–2026 (på finska)  PDF  
Benchmarking Helsinki’s Brand in a Global Context  PDF