Siirry suoraan sisältöön

Rapport om hållbar utveckling 2019

Helsingfors stads första frivilliga rapport om verkställande av hållbar utveckling (Voluntary Local Review, VLR) överlämnades till FN år 2019.

Helsingfors stads första frivilliga genomföranderapport för hållbar utveckling (Voluntary Local Review, VLR) överlämnades till FN 2019. I den beskrevs Helsingfors stadsstrategi 2017–2021 och verksamheten som genomför den inom SDG-referensramen.

För rapporteringen genomfördes så kallad mapping genom att korstabulera målen i Helsingfors stadsstrategi, uppföljningsindikatorerna och målen i åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035 med FN:s globala mål för hållbar utveckling. I detta skede kartlades dessutom kopplingarna mellan sju spetsprojekt som genomför strategin och FN:s globala mål samt sammanställdes exempel på konkreta åtgärder som staden har vidtagit eller som pågår.

I enlighet med New York-modellen gjordes den egentliga rapporteringen endast för de av FN:s politiska högnivåforum HLPF fastställda prioriterade målen för 2019. Samtidigt valdes nyckelindikatorer som bäst beskriver utvecklingen enligt FN:s globala mål för hållbar utveckling i Helsingfors.