Siirry suoraan sisältöön

Rapport om hållbar utveckling 2021

Helsingfors stads andra rapport om verkställande av hållbar utveckling blev klar och överlämnades till FN år 2021.

Helsingfors stads andra SDG-rapport om FN:s mån för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals). I rapporten, som blev färdig i maj 2021, betonades konkreta gärningar och strävades efter att också identifiera teman som behövde utvecklas och som särskilt lyftes fram på grund av coronaviruspandemin.

I utvärderingen år 2021 granskades hållbarheten i Helsingfors genom tre huvudsakliga teman: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Som genomgående teman i rapporten hade man identifierats rättvisa och öppenhet, digitalisering, återhämtningen från coronakrisen samt samarbete och partnerskap.

Rapporteringsarbetet samordnades av en arbetsgrupp för hållbar utveckling som samordnades av stadens strategiavdelning, där representanter för stadens alla sektorer och affärsverk samt andra viktiga experter deltog. Utöver arbetsgruppen deltog även flera andra experter i att skriva och kommentera rapporten.

Som en del av rapporteringen inrättade Helsingfors webbplatsen Hållbart Helsingfors, där man kan ta del av alla Helsingfors VLR-rapporter, den senaste rapportens över 60 hållbarhetsmätare och nyheter om hållbar utveckling i staden.

Du kan läsa rapporten på engelska från länken nedan.

From Agenda to Action 2021 – Implementation of the UN Sustainable Development Goals in Helsinki  PDF