Siirry suoraan sisältöön

Kirkonkylänkosken pato puretaan osittain kalojen nousun helpottamiseksi

13.01.2022

Vantaan ja Helsingin kaupungit suunnittelevat yhteistyössä muutoksia Kirkonkylänkosken alueelle. Kirkonkylänkoski sijaitsee Keravanjoessa Helsingin pitäjän kirkonkylän eteläpuolella. Suunnittelualue sijaitsee osin Vantaan, osin Helsingin puolella. Mukana suunnittelussa on myös ympäristöjärjestö WWF.

Muutoksia varten laaditaan parhaillaan yleissuunnitelmaa, joka valmistuu kevään 2022 aikana. Tarkoituksena on purkaa osittain 1840-luvulla jokeen rakennettu Kirkonkylänkosken pato, joka haittaa kalojen ja pohjaeliöstön kulkua joessa. Padon yhteyteen on 1990-luvulla rakennettu kalaportaat, jotka eivät kuitenkaan ole edistäneet kalojen kulkua toivotusti. Kirkonkylänkosken padon purku on osa koko joen ja sen sivuhaarojen olosuhteiden kehittämistä vaelluskaloille paremmin soveltuvaksi. 

Vesialueen kunnostuksen yhteydessä myös Kirkonkylänkosken ranta-alueiden virkistyskäyttöä kehitetään. Rannalle rakennetaan uusia oleskelupaikkoja, kulkureittejä veden äärelle ja rantautumispaikkoja melojille. 

Alueella on arvokasta luontoa, jota vaalitaan esimerkiksi säilyttämällä pääosa alueen nykyisestä puustosta ja kiinnittämällä huomiota veden samentumisen ehkäisemiseen. Kirkonkylänkosken padon osittainen purku ja padon yhteydessä sijaitsevan historiallisen myllyrakennuksen ympäristön kehittäminen tehdään alueen kulttuurihistoriaa kunnioittaen. 

Tekeillä olevia suunnitelmia esitellään asukastilaisuudessa
torstaina 20.1. klo 17.30–19.30
. Tilaisuus järjestetään verkossa Teams-sovelluksella. Tilaisuuteen voi osallistua avaamalla Teams-linkin tietokoneella, puhelimella tai tabletilla. Linkki tilaisuuteen on bit.ly/kirkonkylankoski.

Tilaisuuden tallenne tulee katsottavaksi kahden viikon ajaksi Vantaan
verkkosivuille
ja Helsingin
verkkosivuille
.

 Yleissuunnitelma valmistuu kokonaisuudessaan keväällä 2022. Yleissuunnitelman pohjalta jatketaan alueen rakennussuunnittelua vuoden 2022 aikana. Kirkonkylänkosken kunnostuksen rakentaminen käynnistyy arviolta vuosina 2023–2024. 

Mukana suunnittelussa ja toteutuksen osarahoittajana on WWF, jolla on meneillään Vauhtia
vaellukseen -hanke
. Hankkeessa poistetaan turhia patoja, jotka estävät uhanalaisten vaelluskalojen vapaan liikkumisen ja lisääntymisen. 

”Joet ja purot ovat tärkeä osa Vantaan luontoa, ja kaupunki on tehnyt niiden hyväksi töitä pitkään. Puroja ja jokia on kunnostettu ja niistä on siivottu roskia, Tikkurilankosken pato purettiin vuonna 2019 sen reunaosia lukuun ottamatta, ja vesistöjen tilaa ja vedenlaatua seurataan. Myös uusi kaavoitusta ohjaava yleiskaava korostaa virtavesien merkitystä. Työ vesiluonnon hyväksi jatkuu”, kertoo Vantaan kaupungin ympäristöjohtaja
Katariina Rautalahti.

Hankkeen tiedot Helsingin karttapalvelussa

Kirkonkylänkoski kartalla

Verkkoasukastilaisuus 20.1.2022

Lisätietoja:

Vantaa: suunnitteluinsinööri Ari Asikainen, ari.asikainen@vantaa.fi, 050 302 6442
Helsinki: maisema-arkkitehti Johanna Himberg, johanna.himberg@hel.fi, 09 310 21806
WWF: sisävesivastaava Jenny Jyrkänkallio-Mikkola, jenny.jyrkankallio-mikkola@wwf.fi, 040 500 6968