Siirry suoraan sisältöön

Kivikon pohjoisosaan valmistellaan uutta luonnonsuojelualuetta

07.04.2022

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut valmistelee esitystä uudeksi luonnonsuojelualueeksi Kivikon ja Jakomäen rajalla sijaitsevalle kallioalueelle. Tulevan suojelualueen nimi on Kivikon linnoituskallioiden luonnonsuojelualue. Alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta järjestetään yleisötilaisuus verkossa keskiviikkona 13. huhtikuuta.

Paikka on tunnettu ensimmäisen maailmansodan aikana rakennetusta linnoituksesta, joka koostuu pääasiassa lukuisista kaivannoista. Kohteen merkittävin luontoarvo on erityislaatuinen ja osittain uhanalainen kasvilajisto. Lisäksi kallioalue on geologisesti merkittävä kohde.

Alueelle on laadittu viime vuodesta lähtien hoito- ja käyttösuunnitelmaa, joka valmistuu loppukeväästä 2022. Hoito- ja käyttösuunnitelmaan kirjataan luontoarvojen turvaamiseen tarvittavat toimenpiteet. Alueen arvojen säilyminen edellyttää sekä aktiivisia hoitotoimia että ulkoilukäytön ohjaamista. Suunnitelmassa määritellään myös tärkeimpien opasteiden tarve. Kivikon linnoituskallioilla on huomioitava lisäksi muinaisjäännöksen eli linnoitusalueen hoitotarve.

Kivikon linnoituskallioiden luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma 2022 (Luonnos 6.4.2022, pdf)

Yleisötilaisuus verkossa 13. huhtikuuta

Ympäristöpalvelut järjestää alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta yleisötilaisuuden verkossa Teams-sovelluksen avulla keskiviikkona 13. huhtikuuta 2022 klo 18:00−19:30. Tilaisuudessa suunnittelun toteuttavan konsulttiyhtiöiden Faunatica Oy:n ja Nomajin maisema-arkkitehdit esittelevät suunnitelmaa ja vastaavat ympäristöpalvelujen edustajan kanssa kaupunkilaisten kysymyksiin. Kysymykset voi esittää tilaisuudessa suullisesti tai keskustelupalstalla.

Tilaisuuteen liitytään linkistä: Tilaisuus: Kivikon linnoituskallioiden luonnonsuojelualue