Siirry suoraan sisältöön

Korona-aika koettu Helsingissä raskaana, mutta ilmassa on toiveikkuutta

17.06.2021

Kaupunki on selvittänyt asukkaidensa tunnelmia ja heidän näkemyksiään palveluista puolen vuoden välein. Helsinki-barometriksi kutsutuissa kyselytutkimuksissa on luodattu myös koronapandemian vaikutuksia helsinkiläisten arkeen. Uusimman barometrin mukaan tulevaisuuteen suhtaudutaan nyt aikaisempaa toiveikkaammin, vaikka korona ja sen vaikutukset ovatkin ottaneet koville.

Elämänlaatu koetaan heikommaksi kuin vuosi sitten

Vastaajia pyydetään barometrikyselyssä arvioimaan elämänlaatuaan haastatteluhetkellä. Niiden osuus, jotka pitävät elämänlaatuaan joko hyvänä tai erittäin hyvänä, on pudonnut 87 prosentista 79 prosenttiin viimeisimmän vuoden aikana. Toisaalta kovin moni vastaaja ei koe elämänlaatuaan myöskään huonoksi, vaan pikemminkin niiden osuus on selvästi noussut, joiden elämänlaatu on oman arvion mukaan ”ei hyvä eikä huono”.

Enemmistö vastaajista on kokenut korona-ajan melko raskaana ja noin joka kymmenes jopa erittäin raskaana. Nuoret vastaajat ovat kokeneet korona-ajan raskaampana kuin yli 60-vuotiaat. Naisista korona-aika on tuntunut raskaalta yleisemmin kuin miehistä. Toisaalta vastaajien huolestuneisuus koronapandemian vaikutuksista itselle ja läheisille oli nyt vähentynyt aiempiin kyselyihin verrattuna, ja samalla luottamus parempaan tulevaisuuteen oli kasvanut.

Kaupunkia suosittelisi asuinpaikaksi yhtä moni kuin viime syksynä

Helsinki-barometrissa on lisäksi kysytty sitä, kuinka todennäköisesti vastaaja suosittelisi Helsinkiä asuinpaikaksi muualla asuville. Tästä suosittelukysymyksestä on laskettu niin sanottu suositteluindeksi, jonka arvo on ollut syksyllä 2019, syksyllä 2020 ja jälleen keväällä 2021 hyvä eli noin 20. Kertaalleen kevään 2020 kyselyssä suositteluindeksin arvo nousi erinomaiseksi, 42:een. Uusimmassa barometrikyselyssä kuten aikaisemmissakin vastaajat ilmoittivat pääosin olevansa tyytyväisiä kaupungin palveluihin poikkeusoloissa.

Lue koko artikkeli: Koronaväsymystä – mutta myös toiveikkuutta