Siirry suoraan sisältöön

Koululla on erityinen merkitys lapsen ja nuoren hyvinvoinnin ja kasvun tukena – opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologitoiminta pysyy osana kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa

17.03.2022

Helsingin kaupungin toimijoilla kasvatuksessa ja koulutuksessa sekä sosiaali- ja terveystoimessa  on opiskeluhuollossa yhteiset tavoitteet, selkeät yhteistyön rakenteet ja saumaton yhteistyö, jota tiivistetään entisestään.

Yksilökohtaista opiskeluhuoltopalvelua tarjoavat psykologit, kuraattorit, terveydenhoitajat, psykiatriset sairaanhoitajat ja lääkärit. Yhteisöllinen opiskeluhuolto kuuluu kaikille kouluissa tai oppilaitoksissa työskenteleville.

Helsinki vahvistaa perustason opiskeluhuollon kokonaisuutta toimialojen tiiviillä yhteistyöllä

Oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointi on ensisijainen yhteinen tavoite.

“Haluamme Helsingissä panostaa erityisesti ennakoivaan, ennaltaehkäisevään työhön ja matalan kynnyksen palveluiden toteutumiseen. Järjestämme lapsille ja nuorille yksilökohtaista opiskeluhuoltoa. Palvelujen kehittämisessä huomioidaan, että erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret saavat tukea entistä paremmin”, sanoo perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Maarit Sulavuori sosiaali- ja terveystoimialalta.

“Palveluissa huomioidaan myös yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittäminen. Näin rakennetaan lapsille ja nuorille turvallinen yhteisö, jossa on hyvä kasvaa ja kehittyä. Opiskeluhuollolla on merkittävä rooli ennaltaehkäisevässä toiminnassa, kun oppilaat saavat    monipuolista ja yhteisöllistä tukea koulunkäyntiin”, toteaa perusopetusjohtaja Outi Salo kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta. 

Kaupunki jatkaa opiskeluhuollon sopimuspohjaista järjestelyä yksityisten ja valtion oppilaitosten kanssa.

Mielenterveyspalveluissa ja palveluketjun parantamisessa tehdään tiivistä yhteistyötä 

Koulun ja oppilaitosten arjessa tullaan tarjoamaan mielen hyvinvoinnin tukea, oireiden varhaista tunnistamista ja perustason mielenterveyspalveluita nykyistä koordinoidummin, helpommin ja varhaisemmin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteiden mukaisesti. Myös kaupunkistrategia tukee samaa  linjaa, ja lasten ja nuorten mielenterveyspalveluja tullaan vahvistamaan sen mukaisesti. Opiskeluhuollon sekä muiden koulun ja oppilaitoksen ammattilaisten osaamista kasvatetaan.

Helsinki kehittää parhaillaan laaja-alaisesti lasten ja nuorten mielenterveyden  palveluketjuja monialaisella yhteistyöllä useilla eri tavoilla.  Helsinki pitää tärkeänä, että myös järjestöjen osaamista ja toimintaa hyödynnetään lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisessa.

Lisätietoja:

Selvitys opiskeluhuollon organisoitumistavan vaikutuksista lapsen etuun PDF

Sote-uudistuksen nettisivut