Siirry suoraan sisältöön

Kulttuurin ja vapaa-ajan palveluihin kahdeksan miljoonan euron koronatoipumisraha

20.01.2022

Helsingin kaupunki on varannut 70 miljoonaa euroa koronasta toipumiseen eli koronan aiheuttamiin jälleenrakennustarpeisiin vuosille 2022 ja 2023. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle koronatoipumisrahasta osoitettiin kahdeksan miljoonaa euroa. 

– Parasta koronapalautumista on se, että saadaan mahdollisimman nopeasti palvelut auki kaikkien helsinkiläisten käyttöön. Koronapalautumiseen osoitetuilla varoilla pyrimme luomaan työtä pahasti kärsineille aloille ja saamaan helsinkiläiset palaamaan kulttuurin ja vapaa-ajan palveluihin. Koronapalautumisen varoilla emme vain käynnistä suljettuna olleita palveluita ja luo työtä alalle vaan pyrimme myös suuntaamaan tulevaisuuteen ja kehittämään uusi toimintamalleja myös koronan jälkeiseen aikaan, toteaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari Paavo Arhinmäki.

Määrärahasta käytetään 3,52 miljoonaa euroa kulttuuri- ja tapahtuma-alan palautumisen tukemiseen, ja summasta kohdennetaan 1,85 miljoonaa euroa alan toimijoiden avustuksiin. Lasten ja nuorten hyvinvointivajeen korjaamiseksi on varattu 3,4 miljoonaa euroa ja siitä miljoona euroa käytetään avustuksiin. Ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin ja liikkeelle lähtemisen tukemiseen varataan 520 000 euroa ja ulkoilun ja liikunnan mahdollisuuksia vahvistetaan 560 000 eurolla.

– Korona on vaikuttanut meihin kaikkiin, mutta erityisesti lapsiin, nuoriin, ikäihmisiin sekä kulttuurinja vapaa-ajan toimijoihin. Koronatoipumisen rahalla haluamme panostaa siihen, että näille ryhmille kohdennetaan toipumista tukevia palveluja. Määrärahalla laajennetaan jo olemassa olevia ja hyväksi havaittuja toimintoja, mutta pystytään luomaan myös uudenlaista tekemistä, sanoo kulttuurin ja vapaa-ajan vs. toimialajohtaja Kirsti Laine-Hendolin.

Tukea kulttuuritoimijoiden hankkeisiin ja tapahtumallisuuteen

Tapahtuma- ja kulttuurialan toimijoiden koronapalautumista tuetaan avustuksilla ja mikroavustamista pilotoimalla. Tarkoituksena on tukea taide- ja kulttuurialan toimintaa, toimijoiden hankkeita, erilaisten tilojen väliaikaiskäytön kokeiluja ja vahvistaa tapahtumallisuutta Helsingin ydinkeskustassa ja kaupunkikeskuksissa eri kaupunginosissa.

Lasten ja nuorten hyvinvointivajeen korjaamiseen panostetaan monin keinoin

Määrärahalla halutaan tukea erityisesti lasten ja nuorten mielen hyvinvointia ja torjua yksinäisyyttä ja yksin jäämistä. Tavoitteeseen tähdätään panostamalla koulunuorisotyöhön, kehittämällä kaveritoimintaa ja yksinäisyystyötä. Nuorisotyötä lisätään. 

Nuorten arkiliikkumista ja liikunnallista elämäntapaa tuetaan laajentamalla liikuntaneuvonnan KouluPT-malli Helsingin kaikkiin yläkouluihin sekä toteuttamalla osin vastaavanlaisesta mallista pilotti myös toisella asteella. Lisäksi tuetaan nuorten työelämätaitojen kehittymistä lisäämällä muun muassa kesätyö-, harjoittelu- ja mikrotyötoimintaa.  

Ulkoilupalvelujen löytymistä helpotetaan ja ulkoilupaikkoja kunnostetaan  

Kaupunkilaisten ulkoilua ja liikkeelle lähtemistä edistetään lisäämällä ulkoilupalvelujen löydettävyyttä verkkosivuja kehittämällä. Koulujen liikuntatilojen käyttöä pyritään myös lisäämään selvittämällä mahdollisuuksia nykyisten lukitus- ja varauskäytäntöjen uudistamiseen. Ulkoiluolosuhteita parannetaan vauhdittamalla ulkoilualueiden rakentamista
ja kohentamista. Ikääntyneiden mielen hyvinvointia ja liikkeelle lähtemistä edistetään  lisäämällä ikääntyneiden kaveritoimintaa ja etädigipalveluja.