Siirry suoraan sisältöön

Luonnossa liikkujien palveluita kehitetään Helsingissä

27.09.2022

Helsinki valmistelee parhaillaan ensimmäistä luontopalvelulinjaustaan. Linjauksen tarkoituksena on turvata Helsingin luontoalueiden monimuotoisuus sekä tarjota asukkaille ja vierailijoille hyvät mahdollisuudet nauttia luonnosta. Kaupunkilaisille suunnattu kysely on auki 12. lokakuuta asti. 

Helsingin luontoalueet ovat tärkeitä asukkaiden virkistäytymiselle sekä terveyden edistämiselle. Kaupungin kasvaessa luontoalueiden käyttöpaine kuitenkin lisääntyy. Suuren kävijämäärän vuoksi luontoon tarvitaan palvelurakenteita, kuten opastettuja reittejä ja viihtyisiä taukopaikkoja. Merkityillä reiteillä ja taukopaikoilla ohjataan ihmisten liikkumista, jotta herkkä luonto ei kuormittuisi liikaa. Luontopalveluiden avulla voidaan turvata Helsingin luontoarvoja ja luonnon monimuotoisuutta. 

Linjauksessa selvitetään miten palveluita tulisi kehittää, jotta ne olisivat mahdollisimman kattavia ja tasapuolisia, ja mahdollistaisivat samalla luontoarvojen säilyttämisen. Linjauksessa kartoitetaan myös luontopalvelujen nykytila. 

Luontopalveluja tarjotaan luonnonsuojelualueilla sekä metsäisillä ja merellisillä virkistysalueilla. Fyysisten rakenteiden lisäksi tärkeitä kaupungin tarjoamia luontopalveluja ovat verkossa olevat digitaaliset oppaat ja muu luontotieto, jotka edistävät luonnon tuntemusta ja arvostusta. Myös kaupungin järjestämät luontoretket ja talkootoiminta ovat osa Helsingin luontopalveluja. 

Vastaa kyselyyn 12. lokakuuta mennessä 

Kaupunkilaiset pääsevät kertomaan luontopalveluihin liittyvistä tottumuksistaan ja toiveistaan vastaamalla verkkokyselyyn, joka on avoinna 12. lokakuuta asti. Kyselyssä kysytään muun muassa millaisia luontopalveluita kaupunkilaiset käyttävät, miten tyytyväisiä niihin ollaan, millaisia palveluita pitäisi lisätä ja mihin ne tulisi sijoittaa. Kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan viisi kappaletta Lumoava Helsinki – 200 luontoelämystä -kirjaa. Sidosryhmiä on kutsuttu keskustelemaan luontopalvelujen tavoitteista lokakuussa järjestettävään työpajaan.  

Luontopalvelulinjauksen laatiminen on osa luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmaa 2021–2028 (LUMO). Linjauksen on tarkoitus valmistua keväällä 2023. 

Myös metsänhoidon linjaukset uudistuvat 

Tämän vuoden aikana päivitetään myös Helsingin kaupunkimetsien hoitoa ohjaavat linjaukset. Näiden linjausten tärkeimpinä tavoitteina on lisätä suunnitelmallista monimuotoisuutta metsäisillä alueilla sekä mahdollistaa metsien luontainen vanheneminen. Linjauksessa varaudutaan myös ilmastonmuutokseen ja siihen, miten kaupungin kasvu vaikuttaa metsien kestokykyyn. Metsänhoidon linjaukset päivitetään vastaamaan paremmin kaupungin nykyistä strategiaa ja kytkeytyvät niin ikään LUMO-ohjelman tavoitteisiin. Kaupunkilaisille tarkoitettu kysely metsienhoidosta avautuu lokakuun alussa.

Kuva: Mira Lainiola