Siirry suoraan sisältöön

Meriveden lämpöä hyödyntävä hanke eteni kehitysvaiheeseen

08.09.2022

Energiayhtiö Helenin suunnittelema meriveden lämmöntalteenottohanke on edennyt suunnittelu- ja kehitysvaiheeseen. Yhtiö on solminut sopimuksen allianssipartnereidensa Accionan ja YIT:n kanssa. Hankkeeseen kuuluu merivesijärjestelmä ja Salmisaaren lämpöpumppulaitos.

Salmisaareen rakennettaviin lämpöpumppuihin on tarkoitus johtaa merivettä ympäri vuoden. Pumput hyödyntäisivät merivettä ja sähköä kaukolämmön tuotantoon.

Merivesijärjestelmä sisältää arviolta 17 kilometriä pitkän vedenottotunnelin ja noin 9 kilometriä pitkän vedenpurkutunnelin.

Merivesijärjestelmän kehitysvaiheen aikana suunnitellaan myös lämpöpumppulaitosta ja valmistellaan laitoksen päälaitteiden kilpailutuksia. Lähiaikoina tehdään tunnelia varten laajoja kallioperätutkimuksia merellä ja Salmisaaren alueella.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi alkoi toukokuussa 2021 ja työ jatkuu vielä. Merialueella on tehty muun muassa kalastoselvityksiä.

Suunnittelu- ja kehitysvaihe kestää noin kaksi vuotta. Tällöin on tarkoitus muun muassa määritellä hankkeen toteutuksen lopullinen laajuus ja toteutustapa. Aikataulu ja kustannusarvio tarkentuvat suunnittelutyön edetessä. Kehitysvaiheen lopussa on tarkoitus päättää noin viisi vuotta kestävään toteutusvaiheeseen siirtymisestä.

Energiayhtiö Helen pitää ympäristö- ja hukkalämpöä hyödyntäviä lämpöpumppuja tärkeinä muutoksessa kohti hajautettua energiajärjestelmää, jossa energiaa tuotetaan hiilineutraalisti maasta, ilmasta, vedestä sekä hukkalämmöistä. Vuosaaren voimalaitoksella on jo tänä vuonna otettu käyttöön meriveden lämpöä hyödyntävä lämpöpumppu. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2030 mennessä.

Lisää tietoa:

Helenin verkkosivut

Kuva: Paavo Jantunen