Siirry suoraan sisältöön

MiSi-hanke vahvisti nuorten empatia- ja konfliktinratkaisutaitoja

02.09.2021

Minun Silmin Sinun Silmin (MiSi) -ohjelma on ollut yksi kaupungin toimenpiteistä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Ääriajattelua torjuvan ja konfliktinratkaisua opettavan ohjelman puitteissa on vuosien 2017-2021 aikana koulutettu 190 ammattilaista ohjaajiksi. Samalla noin 800 oppilasta ja opiskelijaa 17 oppilaitoksessa on suorittanut MiSi-kurssin.

Nyt päättyvää MiSi-ohjelmaa on kehitetty laajalla asiantuntija- ja opiskelijakokoonpanolla koko hankekauden ajan.

Osallistavia työkaluja ja medialukutaitoa

Minun Silmin Sinun Silmin -ohjelman teemat nousevat nuorten omista tarpeista, ja niitä käsitellään suomalaisen kulttuurin viitekehyksessä. MiSi-ohjelman kurssi vahvistaa nuorten empatia- ja konfliktinratkaisutaitoja sekä tunne- ja medialukutaitoja.

Kurssilla opitaan toimivia ja osallistavia työkaluja kohti monimuotoista ajattelua. Kurssille osallistuneet nuoret kertoivat kyselyssä oppineensa konfliktinratkaisu- ja tunnetaitoja, ja osa nuorista koki ristiriitatilanteiden vähentyneen omassa ryhmässään.

MiSi-kurssilla opitaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä resilienssiä eli joustavuutta. MiSi-kurssi antaa nuorille valmiuksia kohdata arjen haastavia tilanteita sekä kommunikoimaan paremmin. Kurssilla taitoja opitaan ja harjoitellaan tarinoiden ja roolipelien kautta. Joustavuus on nuorille tärkeä ominaisuus, varsinkin korona-ajan tuomien muutosten ja haasteiden keskellä.

Demokratiakasvatuksen vahvistaja

Mikä MiSissä on parasta? Tätä kysyttiin kurssia ohjanneilta opettajilta ja oppilas- ja opiskeluhuollon edustajilta. He pitivät parhaana kurssilla opittuja tunne-, vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja.

”Misi kurssissa on parasta se, että se on toimiva kokonaisuus. Eri tapaamiskerrat muodostavat eheän kokonaisuuden ja mahdollisuuksia harjoitella käytännössä niin neuvottelutaitoja kuin toisen asemaan asettumista”, arvotutkija Anneli Portman sanoo.

Portmanin mukaan MiSi toimii hyvin myös demokratiakasvatuksen vahvistajana, sillä harjoituksissa pääsee kokeilemaan käytännössä erilaisten intressien sovittamista yhteen päätöksenteossa.

”Kokemuksesta tiedämme, että mitä tärkeämpi asia itselle on, sitä vaikeampi on riitatilanteessa ottaa huomioon muiden eriäviä katsantokantoja. MiSissä tätä harjoitellaan niin, että se luonnistuu helpommin myös arjessa. Medialukutaito on myös tärkeä osa Misiä, ja erityisesti nyt on hyvä osata tunnistaa informaation lähteet ja erottaa valemediat luotettavista tiedonlähteistä. Tätäkin harjoittelemme käytännössä.”

Pakottaa miettimään suhtautumista toisiin

Oppilashuollon päällikkö Vesa Nevalainen kehuu sitä, että ohjelmassa on huolella suunnitellut, nuoria motivoivat tehtävät.

”Tehtävät pakottavat miettimään, miten suhtautuu toisiin ihmisiin, ja sitä kautta ihminen voi muuttaa käyttäytymistään aiempaa empaattisemmaksi ja suvaitsevammaksi,” Nevalainen sanoo.

MiSi on osa nuorten syrjäytymistä ehkäisevää ja eriarvoisuutta vähentävää Mukana-ohjelmaa, Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelmaa (Make) sekä kiusaamisen vastaista ohjelmaa (KVO13).