Siirry suoraan sisältöön

Miten rakennamme kaunista ja kestävää tulevaisuuden kaupunkia – Helsinki on mukana New European Bauhaus -aloitteessa

30.06.2021

New European Bauhaus on Euroopan komission aloite, jolla halutaan edistää kestävää, osallistavaa ja kaunista kaupunkisuunnittelua. Helsingin kaupunki järjesti yhdessä Helsingin EU Officen kanssa toukokuussa verkkoseminaarin, joka oli osa hankkeen Euroopan laajuista yhteiskehittämisen vaihetta.

New European Bauhaus (NEB) on monialainen ja luova Euroopan komission aloite, jolla haetaan uudenlaisia tapoja luoda kaunista ja kestävää kaupunkiympäristöä sekä kestävää tulevaisuutta yhdessä asukkaiden kanssa. Aloite on osa EU:n Green Deal -ohjelmaa.

Helsinki osallistui hankkeen yhteiskehittämisvaiheeseen, jonka aikana tarkennetaan aloitteen sisältöä ja tavoitteita keskustelujen ja konkreettisten esimerkkien avulla. Helsingin ansiona nähdään yli kymmenen vuoden kokemus muotoilun käytöstä asukkaiden osallistamisessa ja kaupungin palveluiden kehittämisessä. Näitä näkökulmia Helsinki toi myös esille Co-creating the City: Design Cities and the New European Bauhaus -seminaarissa 4. toukokuuta 2021, jonka Helsinki järjesti yhdessä Helsingin EU Officen kanssa.

”Olemme todella innoissamme mukana tutkimassa New European Bauhaus -aloitteen mahdollisuuksia. On hienoa, että Euroopan komissio järjestää laajan yhteiskehittämisen vaiheen aloitteen tiimoilta. Helsingillä onkin paljon annettavaa, sillä meillä on vuoden 2012 designpääkaupunkivuodesta alkaen kertynyt paljon osaamista ja kokemusta kaupungin kehittämisestä yhdessä asukkaiden kanssa, muotoilun keinoja hyödyntäen”, iloitsee seminaaria järjestänyt ja moderoinut Helsingin designjohtaja Hanna Harris.

Muotoilu vahvistaa asukkaiden ääntä

Seminaarissa kuultiin puheenvuorot Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäiseltä sekä Eurocities-verkoston pääsihteeri Anna Lisa Bonilta. Sekä Pietikäinen että Boni nostivat esiin kaupunkien merkitystä asukkaiden äänitorvina ja arjen ongelmien ratkojina. Molemmat toivat myös esiin haasteen, kuinka ruohonjuuritasolta alkaneet muutokset viedään ylemmäksi, osaksi poliittista ajattelua ja hallintoa. Boni nosti esiin muotoilun mahdollisuudet tämän muutoksen tukena.

”Kohtaamamme isot kriisit ja globaalit haasteet ovat osoittaneet, että meidän täytyy muuttaa ajattelu- ja toimintatapojamme. Tässä paikallishallinto ja asukkaat ovat keskiössä. Muotoilu tukee kaupunkeja olemaan luovia ja innovatiivisia ja siten vahvempia kohtaamaan haasteita”, sanoi Anna Lisa Boni Eurocities-järjestöstä.

Helsingin omaa muotoiluosaamista esiteltiinkin kolmen esimerkin kautta: Keskustakirjasto Oodin, koululaisten muotoilukasvatuksen ja Helsingin liikkumisohjelman.

Seminaarissa olivat mukana myös edustajat kahdesta muusta World Design Capital (WDC) -kaupungista: Luther Quenum vuoden 2020 WDC-kaupungista Lillestä ja Xavi Calvo vuoden 2022 WDC-kaupungista Valenciasta. Quenum on mukana myös NEB-hankkeen ohjausryhmässä.

Kaupunkien välinen yhteistyö jatkuu

New European Bauhaus -aloitteen yhteiskehittämisvaihe päättyy kesällä, jonka jälkeen seuraa konkreettisten pilottihankkeiden vaihe.

Helsinki osallistuu New European Bauhaus-aloitteeseen ja -keskusteluihin myös jatkossa kansallisilla ja kansainvälisillä foorumeilla sekä Eurocities-verkostossa.

”On hienoa olla mukana keskustelemassa muiden kaupunkien kanssa, miten voimme yhdessä vahvistaa asukkaidemme ja yhteisöjemme ääntä, ja miten muotoilu voi auttaa New European Bauhaus -aloitteen tavoitteiden saavuttamisessa: kestävämmän, osallistavamman ja esteettisesti kauniimman kaupunkiympäristön rakentamisessa. Tämä on Helsingille loistava mahdollisuus vahvistaa kansainvälisiä verkostojamme ja jakaa kokemuksiamme muotoilun käytöstä”, Harris toteaa.

Lisätiedot:

Seminaarin tallenne 

Seminaarin esitykset 

Helsinki muotoilukaupunkina 

New European Bauhaus