Siirry suoraan sisältöön

Moniääninen Mellunkylä -hankkeessa kehitettiin dialogia ja kohtaamisia

02.02.2022

Nuorisopalvelujen Moniääninen Mellunkylä-hankkeessa kehitettiin vuonna 2021 niin sanottua polarisaatiostrategisen mallin yhteistyötä kaupunginkanslian rahoituksella. Malli perustuu Bart Brandsman polarisaatioteoriaan, jonka on tuonut Suomeen Miriam Attias. Monialaisen yhteistyön tavoitteena on tunnistaa paremmin ja varhaisessa vaiheessa kytevät konfliktit ja vastakkainasettelut ja pystyä näin valitsemaan oikea-aikaisesti oikea toimenpide ja lähestymistapa niiden käsittelyyn ja hyvien väestösuhteiden rakentamiseen.

Koulu ja nuorisotyö purkavat vastakkainasetteluja yhdessä

Vesalan peruskoulussa kuvatussa videossa rehtori, kouluvalmentaja ja monikielinen ohjaaja kertovat, millaisia oivalluksia monialainen yhteistyö on tuonut koulun arkeen ja miten otetaan nuorten laajempi yhteisö mukaan yhteistyöhön ja ongelmiin puuttumisessa. Asiantuntijoiden, kuten Helsingin sovittelutoiminnan, Aseman Lapset ry:n ja Miriam Attiaksen kanssa on hyvä tehdä yhteistyötä.

Aikoja ja paikkoja dialogille

Matalan kynnyksen dialogi on tärkeää luottamuksen rakentamiseksi, etenkin maahan muuttaneiden asukkaiden kohdalla. Dialogissa ei keskitytä identiteettiin, koska identiteettipuhe helposti vahvistaa polarisaatiota. Toimialojen tulee tuntea toistensa työtapoja ja ylläpitää säännöllistä dialogia toistensa, kuten myös järjestöjen kanssa.

Rasismia rakenteissa

Syrjintä ja rasismi on hyvä ottaa säännöllisesti puheeksi asukkaiden kanssa. Piilorasismiin ja rakenteelliseen rasismiin on vaikeinta puuttua. Näitä ei ole tiedostettu tarpeeksi eikä ole selkeitä toimintatapoja, miten havaita ja puuttua. Uutena rasismin ilmiönä on myös vanhempien välisiä rasistisia kommentteja. Henkilöstön tulee tuoda esille, että yhdenvertaisuus koskee kaikkia ja että me-he jakolinjojen korostaminen ei lopulta hyödytä ketään.

Verkostotyöllä väestösuhteet toimiviksi

Vaikka ongelmiin voidaan puuttua yhteistyöllä, on kuitenkin muistettava, että polarisaatio ja konfliktit ovat luonnollinen osa yhteisöjä, kuten myös kaupunkiamme. Kuten Miriam Attias sanoo: ” Rauha ei ole konfliktien poissaoloa, vaan kykyä käydä vaikeita keskusteluja”. Rohkealla dialogilla luodaan toimivia väestösuhteita moninaiseen yhteiseen kaupunkiimme.

Lue koko artikkeli

Lisätietoja:
Kolme polarisaatio-animaatiota suomeksi
Miriam Attias: Depolarize-hanke sekä Community mediation-sivu
Hankkeen tuottamat Polarisaatio ja konflikti -esitteet

Mikäli olet kiinnostunut muusta hanke-materiaalista, ota yhteyttä: pia.rinne@hel.fi