Siirry suoraan sisältöön

Monikielisen ohjaajan työ on tärkeitä arjen kohtaamisia

20.06.2022

Tiesitkö, että Helsingin kaupungin päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa työskentelee monikielisiä ohjaajia?

Tehtävän ytimessä on maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden osallisuuden vahvistaminen sekä heidän hyvinvointinsa ja opintojensa etenemisen tukeminen.

Nimike on melko uusi – Helsingin kaupunki palkkasi ensimmäiset monikieliset ohjaajat vuonna 2016. Tällä hetkellä monikielisiä ohjaajia työskentelee päiväkodeissa, peruskouluissa, lukioissa sekä Stadin ammatti- ja aikuisopistossa yhteensä 46.

Yksikään työpäivä ei ole samanlainen

Vuosaaren lukiossa työskentelee kaksi monikielistä ohjaajaa.

Dušica Bozovic on valmistunut Belgradin yliopistosta kielitieteilijäksi ja serbian kielen opettajaksi. Kun Helsingin kaupungilla avautui syksyllä 2021 useita uusia monikielisen ohjaajan tehtäviä, Bozovic lähetti hakemuksen.

Monikielisen ohjaajan tehtävänkuva oli Bozovicille jo ennestään tuttu. Hän kirjoitti harjoittelussaan tiedotteen monikielisen ohjaajan työstä ja havahtui siihen, että tehtävä voisi olla hänelle itselleen sopiva.

– Minulla on maahan muuttamisen kokemusta sekä eri koulujärjestelmien ja kulttuurien tuntemusta. Tunnen vieraskielistä väestöä ja heidän haasteitaan. Uskoin olevani hyvä hakija ja pääsinkin ilokseni haastatteluun, Bozovic kertaa.

Jama Isse on tehnyt monikielisen ohjaajan töitä lukioissa vuodesta 2019 lähtien. Isse on koulutukseltaan kulttuurituottaja ja yhteisöpedagogi, ja hänellä on kokemusta maahan muuttaneiden perheiden ja nuorten kanssa jo 22 vuoden ajalta.

Sekä Issen että Bozovicin työpäiviin mahtuu monenlaista: toiminnan ja tapahtumien suunnittelua sekä suunniteltuja ja spontaaneja oppilaiden kohtaamisia ryhmissä ja kahden kesken. Monikielisen ohjaajan työhön kuuluu myös jonkin verran paperitöitä – suunnittelua, budjetointia ja dokumentointia.

– Työssä pitää olla aika joustava. Suunnitelmat eivät aina välttämättä pidä, vaan muutoksia voi tulla nopeallakin aikataululla, sanoo Isse.

– Yksikään työpäivä ei ole samanlainen, ja työ on todella palkitsevaa.

Yhteistyötä moneen suuntaan

Bozovicin työ keskittyy vahvasti opiskelijoiden tukemiseen lukiossa. Issen työssä yhteistyö vanhempien kanssa on olennainen osa työnkuvaa.

– Tärkeä tehtäväni on vahvistaa vanhempien valmiuksia nuoren tukemiseen lukio-opinnoissa. Kehitän myös vanhempien ja opinto-ohjaajien välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä, Isse kertoo.

Helsingin kaupungin eri kouluissa ja oppilaitoksissa työskentelevillä monikielisillä ohjaajilla on keskenään tiivis verkosto, ja he tapaavat kerran viikossa. Lisäksi ohjaaja tekee paljon yhteistyötä opettajien, erityisesti S2-opettajan, sekä opinto-ohjaajan kanssa.

– Lukiossamme on todella mukava tunnelma. Opettajat ja muut työntekijät ottivat minut vastaan lämpimästi ja innokkaasti heti alussa, Isse kehuu.

Jotta yhteistyö muun oppilaitoksen henkilökunnan kanssa sujuu, työyhteisön on tärkeää tietää, mikä monikielisen ohjaajan työnkuva pitää sisällään.

Monikielinen ohjaaja ei ole tulkki, vaikka välittääkin tietoa koulun ja vieraskielisen perheen välillä. Hän ei ole myöskään koulunkäyntiavustaja, vaikka tukee opiskelijoita kurssien suorittamisessa.

– Koulumme henkilökunta tietää, mitkä minun päätehtäväni ovat. Toisaalta on kiva myös nähdä, että asiantuntemukseni ja opetuskokemukseni tunnistetaan, Bozovic sanoo.

– Toisinaan minua onkin pyydetty pitämään opiskelijoille esimerkiksi erilaisia työpajoja, joiden kautta tutustuu opiskelijoihin.

Monenlaisilla taustoilla monikieliseksi ohjaajaksi

Monikielisten ohjaajien kielivalikoimaan kuuluvat tällä hetkellä englanti, somali, arabia, venäjä, sorani, farsi, bulgaria, turkki ja serbokroatia.

Monikielisen ohjaajan työhön vaaditaan soveltuva alempi korkeakoulututkinto – hyvän pätevyyden työhön antaa esimerkiksi sosionomin tai yhteisöpedagogin tutkinto. Lisäksi kokemus maahanmuutosta, sopiva kielitaito ja yhteiskunnan palvelujen sekä koulutusjärjestelmän tuntemus ovat tehtävässä eduksi.

– Mielestäni työ sopisi erinomaisesti myös esimerkiksi opettajataustaisille henkilöille. Suomessa on paljon päteviä ulkomaalaistaustaisia opettajia, joita maan koulujärjestelmä ei vielä hyödynnä, Bozovic pohtii.

– Heillä on hyvä tuntemus eri koulutusjärjestelmistä Suomessa ja muissa maissa ja he voivat hyvin ymmärtää, miten tukea muita maahan tulevia. Oma henkilökohtainen osaaminen on toisaalta tärkeämpi kuin varsinainen koulutus.

Bozovic rohkaisee hakemaan monikielisen ohjaajan tehtäviä, jos vaikuttava työ maahan muuttaneiden lasten ja nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi kiinnostaa.

– Parasta työssäni on vaikuttamisen tunne. Tunnen, että jopa pienellä toiminnalla autan opiskelijoita saavuttamaan enemmän. Työ on todella dynaamista ja koskaan ei tunnu, että voisi kyllästyttää.

Työn vaikuttavuus on tärkeää myös Isselle.

– Tässä työssä pääsen tukemaan nuoren kasvua omaksi ainutlaatuiseksi yksilöksi ja tarjoamaan erilaisia positiivisia kokemuksia koulussa ja vapaa-aikana, Isse summaa.

Teksti: Karoliina Mäkelä ja Neea Löyttyniemi
Kuva: Pekka Lepistö