Siirry suoraan sisältöön

Design

Design har varit en del av Helsingfors stads strategi i över ett decennium. Helsingfors är till exempel en av de första städerna i världen som har anställt en designdirektör. Under denna strategiperiod har design använts allt mer systematiskt i den användarorienterade förnyelsen av tjänster och ökningen av stadsorganisationens produktivitet.
SDG 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
SDG 11: hållbara städer och samhällen

Helsingfors är känt för god design. Design är ett sätt för Helsingfors att bygga en fungerande och jämlik stad. Design är ett verktyg för att förstå stadsbornas behov och lösa meningsfulla problem. Såväl i Finland som i Helsingfors har design och arkitektur redan länge haft en viktig roll i byggandet av vårt välfärdssamhälle och en bättre vardag.

Helsingfors stads designresa inleddes 2012, då Helsingfors var världens designhuvudstad tillsammans med Esbo, Vanda, Grankulla och Lahtis. För Helsingfors stad fungerade året som startskott för att använda design i utvecklandet av stadens tjänster och verksamhet. Design lyftes upp på en strategisk nivå. Under sin tioåriga designresa har Helsingfors stad konsekvent stärkt designens roll som en del av stadens kärnfunktioner. En central faktor för att designresan lyckas har varit designens starka roll i stadsstrategin.

Helsingfors är en av de första städerna i världen som har anställt en designdirektör. Staden anställde år 2020 en designdirektör som främjar användningen av design och arkitektur i stadens utveckling och stärker Helsingfors anseende som en internationellt ansedd designstad. Designdirektören stöds av stadens interna designteam Helsinki Lab, och av stadens interna designnätverkmed fler än 200 experter. Helsingfors stad genomför designprojekten i nära samarbete med designbyråerna. Helsingfors stad har ett ramavtal för tjänstedesign, inom vilket man 2021 gjorde designupphandlingar för 3,6 miljoner euro. Volymen av Helsingfors designupphandlingar har niodubblats under de senaste sex åren.

Under strategiperioden 2021–2025 har design använts allt mer systematiskt i den användarorienterade förnyelsen av tjänster och ökningen av stadsorganisationens produktivitet. Målet är att öka det offentliga stadsrummets dragningskraft genom insiktsfull planering och försök. Nya initiativ inom detta område är programmet Placemaking som syftar till att gemensamt utveckla trivsamma stadsrum samt färdigställa Helsingfors arkitekturpolitiska program. Designen är en internationellt sett viktig faktor som särskiljer Helsingfors, och detta mål stöds genom nätverksverksamhet och att vi främjar inrättandet av det nya arkitektur- och designmuseet. En viktig utmaning i framtiden är att utveckla bedömningen av designverksamhetens effektivitet och användningen av den information som fås från designarbetet.

Helsingfors som designstad


Framgångar:

  • Designtänkande i centrumbiblioteket Ode.
  • Strategiskt designprojekt för äldre personers rörlighet.
  • Tjänstedesign för webbplatsen Hel.fi.

Utvecklingsobjekt:

  • Designverksamhet i det offentliga stadsrummet.
  • Strategisk design: system, fenomen och förutsägelse.
  • Utveckling av designverksamhetens effektivitet och effektivitetsmätare.

Undersökningar och webbplatser:

Webbplatsen Design Helsinki
UNESCO Creative Cities Network Helsinki UNESCO – City of Design Report 2019­–2022  PDF