Siirry suoraan sisältöön

Naapurustotyöllä vähennetään päihdepalvelujen lieveilmiöitä Vallilassa

02.06.2021

Syksyllä 2020 toteutettuun kaupungin päihdetilannekyselyyn saatiin runsaasti vastauksia Vallilan alueelta ja vastauksista kävi ilmi, että alueen asukkaat toivovat alueelle lisää jalkautuvaa työtä. Lisäksi toivottiin, että puistojen siisteydestä huolehdittaisiin paremmin. Asukkaat ovat huolissaan muun muassa alueen runsaasta päihdepalvelujen tarjonnasta sekä siitä, että puistoista löytyy käytettyjä neuloja. Myös Diakonissalaitoksen tekemä kysely tältä keväältä antoi saman suuntaisia tietoja alueelta.

Helsingin kaupunki ja yhteistyökumppanit ovat perustaneet verkoston, johon kuuluu Vallilan alueella toimivia päihdepalveluita ja asumista tarjoavia yksiköitä sekä kaupungilta että järjestökentältä. Verkostossa ovat mukana Helsingin Diakonissalaitos, A-klinikka Oy, Sininauhasäätiö, THL, Helsingin poliisilaitoksen ennalta estävä toiminto sekä kaupungilta muun muassa ehkäisevä päihdetyö, terveysneuvontapiste Symppis, etsivä lähityö ja yhdyskuntatyö sekä Stara.

“Verkosto on kokoontunut ratkomaan alueella esiintyviä yhteisiä haasteita niin, että rinnakkaiselo sujuu kaikkien kannalta hyvin ja arki pyörii normaalisti, ilman isompia ristiriitoja”, sanoo Helsingin kaupungin aikuisten ehkäisevän päihdetyön suunnittelija Annukka Tapiola.

“Ratkaisuksi kaupunkiturvallisuuden haasteisiin esitetään usein lisää vartiointia ja valvontaa, tämän lisäksi apua ja tukea olisi hyvä olla saatavilla nykyistä enemmän myös virka-aikojen ulkopuolella ja viikonloppuisin. Ongelma-alueille voisi lisätä naapurusto- ja ympäristötyötä, jossa jalkaudutaan kaduille, kohdataan ihmisiä ja ohjataan päihteitä käyttäviä ihmisiä muita huomioivaan käyttäytymiseen sekä pidetään ympäristö siistinä ja kaikille viihtyisänä ja turvallisena”, sanoo ehkäisevän päihdetyön asiantuntija Inari Viskari THL:stä.

”Helsingin poliisilaitos tukee Vallilan alueen eri toimijoiden sekä asukkaiden yhteistä tekemistä asuinalueen turvallisuuden ja viihtyvyyden säilyttämiseksi ja lisäämiseksi”, sanoo vanhempi konstaapeli Heikki Mäkiprosi Helsingin poliisilaitoksen ennalta estävän toiminnon yksiköstä.

Diakonissalaitos on käynnistänyt Vallilan alueella matalan kynnyksen siivoustalkoita, joiden tarkoituksena on saada alueen toimijat, asukkaat ja päihteitä käyttävät siivoamaan puistoja yhdessä ja näin myös tutustumaan toisiinsa. Ensimmäiset talkoot pidettiin toukokuun alussa. Jatkossa talkoita järjestetään kahden viikon välein. Talkooaikataulusta saa lisätietoa Vallilan ja Hermannin alueen Facebook-ryhmässä. Talkoiden yhteydessä on mahdollista myös tavata alueella toimivien päihdepalvelujen järjestäjiä. Kaupunki puuttuu puistojen epäsiisteyteen ja neulajäteongelmaan vaihtamalla neulajäteroska-astiat.

Vallilassa järjestetään myös alueellisia asukastilaisuuksia, joista ensimmäinen pidettiin 30. toukokuuta. Asukkaiden kokemus on, että palvelujen kokonaisasiakasmäärä on alueella liian suuri. Asiakkaiden määrä on kuitenkin pienentymässä kesäkuussa kun alkuperäisen suunnitelman mukaisesti asunnottomille nuorille tarkoitettu Nuoli palaa takaisin Mäkelänkadulle. A-klinikka avaa Itäkeskukseen uuden K-klinikan, jonne siirtyy osa Sturenkadun toimipisteen asiakkaista.

  • Vallilalaiset voivat alueen asioihin liittyen lähettää palautetta (myös nimettömästi) Helsingin kaupungin palautelomakkeella

  • Vallilan alueen turvallisuuteen liittyvistä asioista voi olla yhteydessä poliisilaitoksen ennalta estävään toimintoon sähköpostitse: ennaltaestava.helsinki ( at ) poliisi.fi
  • 112-hätänumeron kautta saa apua, kun on olemassa vaara hengelle, terveydelle, omaisuudelle tai ympäristölle. Hätäkeskukseen soittamista ei pidä arkailla, kun yleinen järjestys tai turvallisuus vaarantuu. Hätänumerosta kysytään tarkemmin tilanteesta, hälytetään tarkoituksenmukaisin apu paikalle ja opastetaan soittajaa. Kyseisiä tilanteita voivat olla esimerkiksi tappelu, henkilön aggressiivinen ja uhkaava käytös, omaisuuden anastaminen tai vahingoittaminen, sairaskohtauksen tai päihtymyksen takia tajuton henkilö.
  • Poliisille tarkoitetut rikoksiin liittyvät vihjeet voi antaa nettivinkkilomakkeen kautta tai puhelimitse. Lisätietoa: https://poliisi.fi/jata-vihje