Siirry suoraan sisältöön

OmaStadi-äänestys 6.–28.10.2021 – Kaupunkilaisten ehdotuksilla parannetaan yhteistä Helsinkiä

05.10.2021

OmaStadi-äänestyksessä ehdolla on 396 kaupunkilaisten ideoimaa kaupungin toimintaa koskevaa ehdotusta. Kaupunki toteuttaa äänestyksessä valitut ehdotukset 8,8 miljoonan euron budjetilla.

Kaikki tänä vuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat helsinkiläiset saavat äänestää. Äänestys tapahtuu Omastadi.hel.fi-verkkoalustalla. Äänestysaika on 6.–28.10.2021.

“Toivottavasti mahdollisimman moni nuori ja vanhempi helsinkiläinen tulee mukaan vaikuttamaan”, kannustaa vuorovaikutusasiantuntija Anu Markkola kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta.

OmaStadin lisäksi nuoret äänestävät syksyllä RuutiBudjetista eli siitä, millaista vapaa-ajan toimintaa Helsingin eri alueilla nuorille järjestetään.

Asukkaiden toiveissa hyvinvoiva ja oppiva Helsinki

OmaStadi-ehdotuksissa näkyy asukkaiden halu kehittää Helsinkiä monipuolisesti. Valtaosassa ehdotuksista tavoitteena on parantaa helsinkiläisten hyvinvointia edistämällä liikunta- ja liikkumismahdollisuuksia.

Myös kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa koskevien ehdotusten suosituimpia aiheita ovat liikunnan ja ulkoilun tukeminen. Kaupunkilaiset ehdottavat muun muassa koulujen, päiväkotien ja leikkipuistojen pihojen kunnostusta, pihavälineiden hankkimista ja uudenlaisten liikkumisen mahdollisuuksien tarjoamista lapsille.

Lasten ja nuorten koulutyön ja oppimisen parantamiseksi löytyy myös useita ehdotuksia. Teatteri- ja kulttuurikokemukset, kielikyvyt, robottikerhot ja muut innostavat ideat tuovat uudenlaisia näkökulmia ja elämyksellisyyttä opintoihin.
OmaStadi-verstaat, digityökalujen opetus ja muu yhteisöllinen harrastustoiminta tukee kaikkien helsinkiläisten mahdollisuuksia kokea oppimisia riemua.

Mukana on niin lasten ja nuorten kuin ikäihmistenkin oppimista tukevia ehdotuksia. Kaikkiaan varhaiskasvatusta, perus- ja toisen asteen opetusta sekä vapaata sivistystyötä koskevia ehdotuksia on ehdokkaana 41. Ehdotuksiin voi tutustua Omastadi.hel.fi-verkkoalustalla.

“Asukkaat todella haluavat olla mukana kehittämässä kaupunkiaan aina koulujen pihoista lähtien kerhopalveluihin”, iloitsee vuorovaikutusasiantuntija Silja Lindblad kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta.

Äänestys toteutetaan toista kertaa

OmaStadi-äänestystä on edeltänyt vuoden kestänyt valmistelutyö. Kaupunkilaiset lähettivät ideansa Omastadi-verkkoalustan kautta syksyllä 2020. Ideoista työstettiin yhteistyössä kaupunkilaisten ja kaupungin asiantuntijoiden kanssa tarkemmat ehdotukset viime keväänä.

“Yhteiskehittämisen aikana oli antoisaa nähdä, kuinka asialleen omistautuneet asukkaat ja kaupungin asiantuntijat saivat keskustella ehdotuksista, niiden sisällöistä ja kohderyhmistä yhdessä, toinen toisiltaan oppien ja hyvässä yhteisymmärryksessä”, muistelee Silja Lindblad.

Kaikkien helsinkiläisten yhteisen osallistuvan budjetoinnin OmaStadin äänestys toteutetaan nyt toista kertaa. Ensimmäisessä äänestyksessä vuonna 2019 kaupunkilaiset valitsivat 44 suunnitelmaa toteutettavaksi. Äänestäjiä oli 49 705.

OmaStadi-äänestysaika 6.-28.10.2021

https://omastadi.hel.fi/

Lue myös uutinen verkkosivuillamme: Helsingissä lasten ja nuorten osallisuutta vahvistetaa monin tavoin.