Siirry suoraan sisältöön

OmaStadia kehitetään sujuvammaksi – tule mukaan!

17.05.2022

Tämän vuoden aikana helsinkiläiset pääsevät mukaan uudistamaan OmaStadia. Kaupunki on aiemmin tehnyt yhdessä asukkaiden kanssa kaksi OmaStadin kierrosta ideoinnista äänestykseen. Kaupunkilaiset ovat voineet näiden kierrosten aikana päättää siitä, mihin kaupunki käyttää yli 13 miljoonaa euroa. OmaStadin äänestykset ovat suurimmat koskaan Suomessa järjestetyt julkisen sektorin digitaaliset äänestykset.

OmaStadista tehdään entistä sujuvampi. Tulevat muutokset pohjautuvat kaupunkilaisilta ja kaupungin asiantuntijoilta saatuihin palautteisiin. Asukkaiden toiveissa esille nousseita asioita ovat esimerkiksi OmaStadin verkkosivuston käytettävyyden parantaminen sekä prosessin lyhentäminen ja yksinkertaistaminen. Tärkeänä näkökulmana kehittämistyössä ovat erilaisten asukasryhmien yhdenvertaisen osallistumisen edistäminen ja tukeminen.

Asukkaat voivat osallistua OmaStadin prosessin kehittämiseen monin tavoin. Digitaaliseen kehittäjäyhteisöön voi liittyä mukaan keskustelemaan ja ideoimaan ratkaisuja erilaisiin kehittämiskohteisiin kirjautumalla sivustolle. Syksyllä järjestetään myös työpajoja, joihin kutsutaan OmaStadista kiinnostuneita asukkaita.

Seuraa hankkeita ja osallistu suunnitteluun

Syksyllä 2021 kaupunkilaiset äänestivät 75 OmaStadin ehdotusta jatkoon. Helsinki on jo käynnistänyt näiden osalta toteutussuunnittelun. Hankkeiden etenemistä voi seurata omastadi.hel.fi-sivustolla. Jokaisen hankkeen kohdalla on näkyvissä muun muassa toteutuksen aikajana, toteutumisen astetta kuvaava prosenttiluku, saatu äänimäärä, vastuutaho ja vuorovaikutusmahdollisuus.

Joidenkin hankkeiden kohdalla voidaan järjestää vuorovaikutustilaisuuksia. Toisten hankkeiden suunnitelmia voi puolestaan kommentoida OmaStadin sivustolla.

Ihmiset keskustelevat ja tekevät työtä pöydän ääressä.

OmaStadi on vakiintunut tapa osallistua ja vaikuttaa

OmaStadiin voi osallistua jättämällä oman idean ja kehittämällä omasta sekä yhteisistä ideoista ehdotuksia. Äänestämällä pääsee vaikuttamaan siihen, mihin rahaa käytetään omalla alueella ja koko kaupungin alueella.

Hyvä äänestysprosentti osoittaa sen, että OmaStadi on kiinnostanut laajasti helsinkiläisiä eri puolilla Helsinkiä. Molemmilla jo järjestetyillä äänestyskierroksilla äänestysprosentti on ollut yli kahdeksan, joka on kansainvälisesti verrattuna korkea tulos.

Kaupunki on toteuttanut osallistuvan budjetoinnin helsinkiläistä mallia – OmaStadia vuodesta 2018. Helsingissä on järjestetty kaksi täyttä kierrosta ideoinnista äänestykseen ja ehdotusten toteutukseen. OmaStadi on lisännyt kaupunkilaisten kiinnostusta vaikuttaa omalla alueella ja kaupungissa yleisesti. Se on luonut uudenlaista yhteistyötä ja keskustelua kaupunkilaisten kesken sekä asukkaiden ja kaupungin välillä.

OmaStadi on Helsingin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia. Helsinki käyttää nykyisin yhdellä kierroksella 8,8 miljoonaa euroa asukkaiden ideoiden toteuttamiseen. Ideoista kehitetään yhdessä ehdotuksia, joista kaupunkilaiset äänestävät. Kaupunki toteuttaa eniten ääniä saaneet ehdotukset.

OmaStadin toisella kierroksella (2020–2021) esitettiin 1 463 kaupungin viihtyisyyttä ja toimivuutta edistävää ideaa. Viime vuoden lokakuussa järjestettyyn äänestykseen eteni 397 ehdotusta ja toteutukseen 75 ehdotusta.

Lue lisää:

OmaStadi

Löydä
tapasi osallistua ja vaikuttaa Helsingin kehittämiseen

Kuva 1: Mainostoimisto KMG Turku, Helsingin kaupungin aineistopankki.

Kuva 2: Kimmo Brandt, Helsingin kaupungin aineistopankki.