Siirry suoraan sisältöön

Oppijaportaali Aulasta saatavilla nyt myös pohjoissaamenkielinen versio

04.02.2022

Helsinkiläisten koulujen avuksi luodusta oppijaportaali Aulasta on julkaistu pohjoissaamenkielinen versio. Aula otettiin Helsingin kaupungin kouluissa käyttöön vuoden 2021 alussa.

Oppijaportaali Aula toimii helsinkiläisten perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa olevien oppilaiden ja opiskelijoiden tietokoneiden aloitussivuna. Aula-portaalin kautta oppilaat, opettajat ja huoltajat voivat löytää yhdestä paikasta pääsyn tärkeimpiin koulussa päivittäin käytettyihin palveluihin ja oppimisympäristöihin yhdellä kirjautumisella.

Aula-palvelu helpottaa kouluarkea, kun käyttäjien ei tarvitse enää erikseen miettiä mistä tietyt palvelut löytyvät. Sen kautta löytyvät nopeasti myös oman koulun oppilashuollon tiedot sekä pääsy kouluterveydenhuoltoon, oman koulun kotisivulle, kaupungin kirjastopalveluihin, kouluruokailun lounaslistaan ja kaupungin lasten ja nuorten palveluihin.

Aula on myös käyttäjäystävällinen, sillä oppilas voi valita sivulla itselleen mieluisat palvelut omiksi suosikeiksi. Käyttäjien toiveesta palveluun on luotu mahdollisuus rakentaa oma digitaalinen työpöytä ja kuvittaa itselleen oma avatar-hahmo. Aulan kautta löytyy myös yksityisyyttä kunnioittava ja mainokseton hakupalvelu. Aula-palvelusta on olemassa neljä kieliversiota: suomi, ruotsi, englanti ja nyt myös pohjoissaame.

Helsingissä voi käydä koulua pohjoissaameksi ja opiskella saamen kieliä etäopintoina

Saamelaiskäräjien mukaan Suomessa on noin 10 000 saamelaista. Heistä yli 60 prosenttia asuu saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella, mikä asettaa uudenlaisia vaatimuksia mm. saamenkieliselle opetukselle, palveluille ja tiedonvälitykselle. Kotiseutualeen ulkopuolisista kaupungeista Oulussa ja Helsingissä on suhteellisen suuri saamelaisväestö. Tilastokeskuksen mukaan Helsingissä asui vuoden 2018 lopulla yli 500 saamenkielistä henkilöä, joista n. 100 on alle 17-vuotiaita.

Kaikki Suomessa puhutut saamen kielet (inarinsaame, koltansaame ja pohjoissaame) ovat uhanalaisia. Kieliä elvytettäessä varhaiskasvatuksella ja perusopetuksella on merkittävä rooli.

Pasilan peruskoulussa voi opiskella saamenkielisellä luokalla, jossa opiskellaan noin puolet opinnoista saameksi, muilta osin suomeksi. Luokalle ei ole erikseen pääsykoetta ja opetukseen voivat hakea kaikki saamen kielestä kiinnostuneet ja sen vaikutuspiirissä kasvaneet lapset.

Saamen kieliä voi opiskella myös opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa saamen kielten etäopetushankkeessa, jossa saamen kielten opetusta tarjotaan kaksi tuntia viikossa. Etäopetusta annetaan pohjoissaameksi, koltansaameksi ja inarinsaameksi.

Buori sámi álbmotbeaivvi!
Pyeri säämi aalmugpeivi!
Šiõǥǥ saa´mi meersažpeei´v!
Hyvää saamelaisten kansallispäivää!