Siirry suoraan sisältöön

Osallistu Metsäluonto Helsingissä -seminaariin torstaina

29.08.2022

Helsinki kutsuu kaikki metsistä kiinnostuneet kaupunkilaiset kuulemaan huippuasiantuntijoiden esityksiä luonnon monimuotoisuudesta ja metsien hoidosta. Metsäluonto Helsingissä -seminaari tarjoaa kattauksen uusinta tieteellistä tietoa useasta eri näkökulmasta.

Tapahtuma järjestetään torstaina 8. syyskuuta kello 14–17 ja siihen voi osallistua joko paikan päällä Kalasatamassa tai etäyhteydellä. Tapahtuma on maksuton ja kaikille avoin.

Puheenvuoroja metsien kestävyydestä ja monimuotoisuudesta

Seminaarin keskiössä on Helsingin metsäluonnon monimuotoisuus ja metsien hoito. Asiantuntijoiden esityksissä haetaan näkökulmia metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen ja lisäämiseen tiivistyvässä kaupungissa – samalla kun huolehditaan metsien kestävyydestä. Esimerkiksi luontokato, ilmastonmuutos, taudit ja tuholaiset, metsien pirstaloituminen ja niiden kasvava käyttöpaine sekä asukkaiden näkemykset ovat asioita, jotka tulee ottaa kaupungin metsien hoidossa huomioon.

Uusinta tietoa metsistä ja metsien hoidosta esittelevät
tutkijat ja asiantuntijat muun muassa Helsingin yliopistosta ja Aalto yliopistosta. Seminaarin avaa apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Katso seminaarin koko ohjelma täältä.

Luonnon monimuotoisuus esillä kaupungin strategiassa

Metsäluonto Helsingissä -seminaari liittyy Helsingin luonnonhoidon linjausten päivitykseen, joka tehdään tämän syksyn aikana. Työn ensimmäinen, metsäalueita koskeva osa viedään loppuvuodesta kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn.

Linjaus päivitetään vastaamaan tarkemmin nykyistä kaupunkistrategiaa ja sen tavoitteita. Strategian yksi keskeisimmistä tavoitteista on lisätä suunnitelmallista monimuotoisuutta metsäisillä alueilla:

”Helsinki suojelee ja vaalii aktiivisesti monimuotoista luontoaan. Vahvistamme metsäistä verkostoa ja niittyverkostoa. Huolehdimme siitä, että kaikilla helsinkiläisillä on vastaisuudessakin lyhyt matka lähiluontoon. Toteutamme Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmaa kunnianhimoisesti. Virkistys- ja luontoalueiden metsissä ja metsäisillä alueilla suunnitelmallinen monimuotoisuuden lisääminen ja metsien luontainen vanheneminen on keskeisin tavoite.”

Luonnonhoidon linjausten päivitystyössä halutaan kuulla asukkaita ja sidosryhmiä mahdollisimman laajasti. Metsiä koskevat luonnonhoidon linjaukset tuodaan kaupunkilaisille kommentoitavaksi lokakuussa avattavaan Kerro kantasi -kyselyyn.

Ilmoittautuminen seminaariin 6. syyskuuta mennessä

Paikan päällä osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan tämän linkin kautta viimeistään 6.9. kahvitarjoilujen vuoksi. 

Seminaaria voi seurata myös etäyhteyden välityksellä. Etäosallistujien ei ole tarpeen ilmoittautua erikseen, vaan tilaisuuteen voi liittyä suoraan tämän linkin kautta.

Tilaisuus tallennetaan myöhempää katselua varten.

Suoraa puhetta Helsingin metsistä 21. syyskuuta – tervetuloa mukaan

Vuoropuhelu Helsingin metsistä jatkuu syyskuun 21. päivänä kaikille avoimessa keskusteluillassa. Tilaisuudessa jatketaan keskustelua seminaarin aiheista. Keskusteluryhmissä kaupunkilaiset ja järjestöaktiivit kohtaavat kaupungin asiantuntijat. Ohjatuissa keskusteluissa syvennytään metsänhoidon teemoihin ja esiin voi nostaa itselle tärkeitä näkökulmia Helsingin metsistä. Keskustelussa nousseita aiheita tullaan käsittelemään metsänhoidon linjausten päivitystyössä.

Keskusteluilta järjestetään kaupunkiympäristön tiloissa osoitteessa Työpajankatu 8 klo 17—20. Tilaisuuteen ilmoittaudutaan 18.9. mennessä: ilmoittautumislinkki

Luontopalveluista tekeillä oma linjaus

Helsingille ollaan laatimassa syksyn aikana myös ensimmäistä luontopalvelulinjausta. Luontopalveluiden avulla edistetään kaupunkiluonnon kestävää virkistyskäyttöä, luonnon terveysvaikutuksia sekä lisätään luontotietoisuutta ja kasvatetaan luonnon vetovoimaa. Linjauksessa määritellään suuntaviivat kaupungin tarjoamille, niin fyysisille kuin aineettomillekin luontopalveluille. Työssä kuvataan nykyiset palvelut ja linjataan tarpeita ja toimenpiteitä niiden kattavuuden, riittävyyden ja tasapuolisen tarjonnan parantamiseksi. Luontopalvelulinjauksista avataan kaupunkilaisille suunnattu kysely myöhemmin syksyllä.

_____

Metsäluonto Helsingissä -seminaari
Aika: 8.9.2022 klo 14–17
Paikka: Työpajankatu 8, Helsinki
Ilmoittautuminen 6. syyskuuta mennessä: https://tinyurl.com/seminaari-ilmoittautuminen
Etäosallistumislinkki: https://tinyurl.com/metsaluontoseminaariKeskusteluilta Helsingin kaupunkimetsien hoidosta
Aika: 21.9. klo 17—20
Paikka: Työpajankatu 8, Helsinki
Ilmoittautuminen 18. syyskuuta mennessä: ilmoittautumislinkki

Uutinen on julkaistu 29.8. ja sitä on päivitetty 5.9.