Siirry suoraan sisältöön

Paikallisen raportoinnin pioneeri

YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmasta. Toimintaohjelma nimeltä Agenda 2030 tähtää kestävään kehitykseen, jossa otetaan tasavertaisesti huomioon ympäristö, talous ja ihminen.

Merkittävä osa kestävän kehityksen tavoitteiden tosiasiallisesta toimeenpanosta toteutuu paikallisella tasolla kansallisen sijaan. Kaupunkien rooli tavoitteiden onnistumisessa onkin merkittävä. Kestävän kehityksen tavoitteet muuttuvat agendasta teoiksi nimenomaan kaupungeissa.

Helsingin kaupunkistrategiassa on tunnistettavissa useita tavoitteita, joiden kautta kaupunki osallistuu globaaliin YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen. Agenda 2030 -tavoitteita Helsinki edistää muun muassa hiilineutraalisuustavoitteen, syrjäytymisen ehkäisyn, liikkumisohjelman ja yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistämisen kautta.

Järjestyksessä toinen raportti vuonna 2021

Helsinki on sitoutunut Agenda 2030 -tavoitteisiin (SDG) ja on julkaissut siksi jo toisen kaupunkitasoisen kestävän kehityksen raportin näillä verkkosivuilla. Voit lukea raporttia navigoimalla sivun ylälaidan linkeistä raportin osioihin (ihmiset, ympäristö ja talous). Vuoden 2021 toukokuussa valmistuneessa raportissa painotetaan konkreettisia tekoja ja pyritään tunnistamaan myös kehitystä vaativia teemoja ja niitä, jotka erityisesti nousevat esiin koronapandemian myötä. Tavoitteena on, että kaupunki pystyy palautumaan kriisistä kestävällä tavalla.

Raportti julkistettiin verkkotilaisuudessa 19.5.2021, jossa keskusteltiin Helsingin kestävän kehityksen toimista laajemminkin. Voit katsoa tallenteen tilaisuudesta tästä:

Raportointityöhön osallistuu kaupungin kaikkien toimialojen lisäksi myös kaupunkikonsernin liikelaitoksia. Myös kaupunkilaisten ja kaupungin sidosryhmien halutaan olevan osallisia kestävän kehityksen tarkastelussa. Kestävän kehityksen raportointiprosessin ja raportin on tarkoitus hyödyttää myös seuraavan valtuustokauden kaupunkistrategian sekä tulevien hankkeiden ja ohjelmien valmistelua.

Toisena kaupunkina maailmassa

Helsinki sitoutui toisena kaupunkina maailmassa New Yorkin kaupungin luomaan kestävän kehityksen tavoitteiden paikallisen raportoinnin malliin. Vuodesta 2018 olemme New Yorkin kaupungin ja muiden kumppaniemme kanssa pyrkineet edistämään raportoinnin laajaa käyttöönottoa maailmassa ja jo yli 200 kaupunkia maailman joka kolkalta on liittynyt mukaan.

Kokonaisuudessa ei ole kysymys vain raportin tuottamisesta, vaan Agenda 2030 -tavoitteiden saavuttamisesta ja kaupunkien roolista paremman maailman rakentajana. Vapaaehtoinen paikallinen toimeenpanoraportointi on yhteinen kielemme tuossa työssä.

Helsingin ensimmäinen kestävän kehityksen raportti Agendasta teoiksi – YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuminen Helsingissä 2019 julkaistiin kesäkuussa 2019 ja se luovutettiin YK:lle heinäkuussa 2019.