Siirry suoraan sisältöön

Pohjoisbaanasta sujuva pyöräliikenteen pääyhteys Käpylästä Vantaalle asti – vastaa kyselyyn, osallistu työpajaan

29.11.2021

Hesinki laatii parhaillaan yleissuunnitelmaa pyöräliikenteen pääreitille junaradan varteen Käpylän ja Vantaan rajan välille, yhteensä noin yhdeksän kilometrin matkalle.
Tätä tulevaa pyöräilyn pääreittiä kutsutaan Pohjoisbaanaksi. 
Yleissuunnitelmassa määritetään
Pohjoisbaanan linjaus
, suunnitteluratkaisut ja arvioidaan toteutuskustannukset. Tavoitteena on sujuva ja laadukas pyöräliikenteen pääyhteys. Kaupunkilaisilta toivotaan
mielipiteitä karttakyselyyn mm. reittivaihtoehdoista
 19.12.2021 asti. 

Helsingin
suunnitelmissa on rakentaa koko kaupungin kattava laadukkaiden pyöräteiden,
baanojen verkko. Baanat yhdistävät suurimmat asuinalueet keskustaan ja muihin
työpaikkakeskittymiin. Ne mahdollistavat nopean, suoran ja tasavauhtisen
pyöräliikenteen. Pohjoisbaana on osa tätä baanojen verkkoa. Pohjoisbaana kulkee junaradan
itäpuolella Käpylä
n ja Vantaan rajan välillä yhdistäen Oulunkylän, Pukinmäen, Malmin,
Tapanilan ja Puistolan.
 Osuutta
Käpylästä keskustaan suunnitellaan erikseen.

 

Parhaillaan
laadittavassa yleissuunnitelmassa
muodostetaan lähtökohdat tarkemmalle suunnittelulle: määritetään 
Pohjoisbaanan linjaus ja suunnitteluratkaisut
sekä arvioidaan toteutuskustannukset ja vaikutukset.

 

Linjaus
myötäilee junarataa, reittivaihtoehtoja on useampia
 

Yleissuunnitelmassa tarkastellaan eri reittivaihtoehtoja ja arvioidaan niiden
vaikutuksia eri näkökulmista
. Vaihtoehtoisia
linjauksia on useampia esimerkiksi Vantaanjoen ja Pukinmäen välisellä osuudella
sekä Tapanilan kohdalla. 
Tarkastelujen
perusteella valitaan Pohjoisbaanan lopullinen reittilinjaus
.  

 

Pohjoisbaanan eri osuuksilla tarkastellaan myös erilaisia suunnitteluratkaisuja kuten kaksisuuntaista
pyörätietä, yksisuuntaisia pyöräteitä kadun molemmin puolin sekä pyöräkatua
Lisäksi
osuudella tutkitaan uusien siltojen tarvetta muun muassa Vantaanjoen ja Kehä
I:n kohdalla.

 

Suunnittelun
eteneminen ja
osallistuminen
 

 

Kerro mielipiteesi Pohjoisbaanan reittivaihtoehdoista ja
alustavista suunnitelmista karttakyselyssä
. Kyselyyn voi vastata 19.12.2021 asti.

Pohjoisbaanan
suunnitteluun liittyen järjestetään myös yhteissuunnittelutilaisuus virtuaalisesti 15.12.2021 klo 17–19. Tilaisuuteen
pyydetään ilmoittautumaan etukäteen
viimeistään 13.12.


Lisäksi
suunnitelman etenemisestä kerrotaan lyhyesti Uutta Pohjois-Helsinkiä –tapahtumassa 13.12. ja Uutta Koillis-Helsinkiä -tapahtumassa 2.2.2022. 

Pohjoisbaanan
suunnittelu on alkuvaiheessa
ja yleissuunnitelman on määrä valmistua keväällä 2022.
 Pohjoisbaanan
rakentaminen voi alkaa osissa toteutussuunnittelun jälkeen 2023 alkaen. Koko
yhteyden valmistumisaikataulu varmentuu tarkemmassa suunnittelussa.