Siirry suoraan sisältöön

Pormestari Vartiainen asetti työryhmän ratkomaan varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuutta

15.02.2022

Pormestari Vartiainen asetti kaupungille uuden koordinaatioryhmän, jonka tehtävänä on vastata varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuden haasteisiin. Ryhmän tehtävänä on kartoittaa ja toimeenpanna konkreettisia toimenpiteitä, joiden kautta voidaan ratkaista sekä akuuttia varhaiskasvatuksen henkilöstöpulaa että vaikuttaa ilmiöön myös pitkäaikaisesti. “Henkilöstöpulan kestävä ratkaiseminen on avainasemassa laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumisen ja henkilöstön jaksamisen näkökulmasta”, pormestari Juhana Vartiainen toteaa.

 Kasvun paikka -kaupunkistrategiassa on linjattu, että Helsinki laatii toimenpiteet henkilöstön saatavuuden parantamiseksi ja alkaa toteuttaa niitä tämän valtuustokauden aikana. Näillä toimenpiteillä varmistetaan, että pätevän henkilöstön osuus nousee varhaiskasvatuksessa ja työoloja ja sijaisjärjestelyjä parannetaan.

”Varhaiskasvatuksen tilanne vaatii akuutisti huomiotamme. Henkilöstön saatavuuden ongelmat tulevat olemaan vahvasti läsnä tällä valtuustokaudella sekä koko vuosikymmenellä. Ilman konkreettisia, kestäviä toimenpiteitä ja vahvaa edunvalvontaa sekä yhteistyötä valtion kanssa emme kykene kääntämään suuntaa henkilöstöpulassa”, pormestari Vartiainen sanoo.

Koordinaatioryhmän tehtävänä on etsiä ratkaisuja ja muodostaa linjauksia, joilla vaikutetaan henkilöstötilanteeseen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä, laatia edunvalvonnan vaikuttamissuunnitelma ja sopia sen toteuttamiseen liittyvistä vastuista sekä viestiä säännöllisesti varhaiskasvatuksen tilasta ja toimenpiteistä eri ryhmille.

Lisäksi ryhmän tehtävänä on arvioida realistisesti kaupungin toimenpiteillä luotavan ratkaisun mittakaavaa ja muodostettava käsitys valtakunnallisten reformien tarpeesta. Kaikille toimenpiteille tulee laatia kustannusarvio ja aikataulu.

Pormestari on kehottanut toimialoja, virastoja ja liikelaitoksia antamaan koordinaatioryhmälle sen tarvitseman tuen ja noudattamaan sen antamaa ohjeistusta niin, että välittömät korjaavat toimenpiteet saadaan toteutettua ilman viivytyksiä. Koordinaatioryhmä raportoi pormestarille vähintään neljästi vuodessa sekä aina tarvittaessa.

”Laadukas varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus. Samalla jokaisella työntekijällä tulee olla oikeus kokea hyvinvointia työssään. Näiden oikeuksien toteutuminen tarvitsee pitkäjänteisiä ja tehokkaita toimenpiteitä. Olen antanut koordinaatioryhmälle selkeän toimeksiannon ja tavoitteet. Ryhmään on koottu monipuolisesti kaupungin asiantuntijoita, joiden odotan vievän asioita ripeästi eteenpäin ja myös viestivän toimenpiteistä aktiivisesti kaikille kaupunkilaisille”, Vartiainen jatkaa.

Ryhmän asettamisessa on painotettu, että sen tulee työssään hyödyntää yliopisto- ja tutkimusyhteistyötä sekä varhaiskasvatuksen työntekijöiden asiantuntemusta ja näkemyksiä.

Ryhmään on nimetty seuraavat henkilöt:

 • Nasima Razmyar, apulaispormestari, puheenjohtaja
 • Satu Järvenkallas, toimialajohtaja, kasvatuksen- ja koulutuksen toimiala, varapuheenjohtaja
 • Tiina Harju-Kukkula, henkilöstöpäällikkö, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 • Niclas Grönholm, ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 • Maria Sarkkinen, ammatillisen koulutuksen päällikkö, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 • Tarja Näkki, yksikön päällikkö, kaupunginkanslia
 • Nina Dale, viestintäasiantuntija, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 • Pi Krogell-Magni, viestintäpäällikkö, kaupunginkanslia
 • Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, kaupunginkanslia
 • Ilkka Haahtela, maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtaja, kaupunginkanslia
 • Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, kaupunginkanslia
 • Sanni Pietilä, edunvalvonta-asiantuntija, kaupunginkanslia   

Ryhmän asettamisella ei muuteta olemassa olevia toimivaltasuhteita.

Kuva: Raisa Ranta