Siirry suoraan sisältöön

Pormestari Vartiainen julkaisi esityksensä Helsingin kaupunkistrategiaksi valtuustokaudelle 2021–2025

29.09.2021

Pormestari Juhana Vartiainen on julkaissut esityksensä Helsingin uudeksi kaupunkistrategiaksi vuosille 2021–2025. Seuraavaksi strategian käsittely jatkuu kaupunginhallituksessa.

“Tavoitteena on se, että tämä yhteinen strategiamme vie meitä kohti parempaa kaupunkia – kohti kaupunkia, jonka päämääränä on hyvän, hauskan ja kestävän elämän mahdollistaminen jokaiselle helsinkiläiselle”, pormestari Vartiainen sanoo.

Kaupunkistrategian johtavana ajatuksena on, että Helsinki on kasvun paikka. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Helsinki on hyvä paikka kasvaa lapsesta aikuiseksi, kasvattaa osaamistaan sekä kasvattaa kaikkea sitä hyvää, mitä meillä on. Helsingin tulee olla kaupunki, jossa voi toteuttaa itseään, luoda mahdollisuuksia ja tarttua niihin. Tämä edellyttää myös pitkäjänteistä ja kestävää taloudellista kasvua.

Strategiassa lähdetään liikkeelle toimintaympäristön kuvauksesta, jossa on hahmotettu nykyistä tilannetta sekä tulevien neljän vuoden ja koko vuosikymmenen suurimpia haasteita.

Esipuheessa kuvatuista lähtökohdista lähdemme tekemään Helsingistä entistäkin parempaa kaupunkia, jossa jokaisen on hyvä rakentaa haluamansa näköistä elämää ja toimivaa arkea. Tarvitsemme kaikkien panosta onnistuaksemme.

“Uskon, että neljän vuoden päästä voimme olla jälleen entistä ylpeämpiä rakkaasta kotikaupungistamme”, pormestari Vartiainen sanoo.

Keskeisiä tavoitteita strategiassa ovat muun muassa:

Yhdenvertainen ja kansainvälinen Helsinki

 • Helsinki on kaikille asukkailleen ja vierailijoille hyvä kaupunki, jossa turvallisuus ja kaikkien ihmisten yhtäläiset oikeudet toteutuvat.
 • Tavoitteena on kaupunki, jossa kaikki elämäntavat ja mielipiteet voivat olla sopusoinnussa.
 • Helsingillä on aktiivinen rooli maailmanlaajuisten merkityksellisten haasteiden ratkaisijana. Helsinki on tulevaisuudessa houkuttelevin kaupunki ihmisille ja yrityksille, jotka tekevät työtä koko maailman parhaaksi. Helsinki on kaupunki, jossa tehdään hyvää.

Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana

 • Valtuustokauden alussa sitoudutaan käyttömenojen kasvun vastuuperiaatteeseen.
 • Käynnistetään sellaisten konkreettisten uudistusten suunnittelu ja toimeenpano, jotka tuovat lisää tehokkuutta, tuottavuutta, taloudellista liikkumavaraa ja voimavaroja kaupungin toimintaan.
 • Pyritään edistämään helsinkiläisten kotitalouksien vahvaa omaa taloutta sekä Helsingin kaupungin vahvaa taloutta.
 • Työn kannustinten ja kaupunkilaisten henkilökohtaisen talouden ylläpitämiseksi pidättäydytään kunnallisveron korotuksista.

Kunnianhimoista ilmastovastuuta ja luonnonsuojelua

 • Helsinkiläisten elämänmuodon, terveyden ja omaisuuden suojaaminen turvataan. Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeudutaan ja tavoitteena on Helsinki, joka on varautunut sään ääri-ilmiöihin ja niiden välillisiin vaikutuksiin.
 • Aikaistetaan hiilineutraaliustavoitetta vuoteen 2030. Tavoitteena on hiilineutraali Helsinki, joka saavuttaa tavoitteensa, toimii esimerkkinä ja tekee enemmän kuin osuutensa ilmastonmuutoksen torjunnassa.
 • Helsinki suojelee ja vaalii aktiivisesti monimuotoista luontoaan.

Maailman paras ja yhdenvertaisin paikka oppia

 • Helsingin tavoitteena on, että kaikki koulut ovat hyviä kouluja ja sujuva polku varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja toiselle asteelle toimii.
 • Helsinki nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta ja toteuttaa lähipäiväkotiperiaatteen. Saatavuutta vahvistetaan yksityisen hoidon tuen korotuksella ja palvelupolun digitalisoinnilla.
 • Helsinki laatii toimenpiteet henkilöstön saatavuuden parantamiseksi ja alkaa toteuttaa niitä valtuustokauden aikana.

Henkilöstölle vetovoimainen Helsinki

 • Kaupunki toteuttaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja tavoitteenamme on henkilöstön työhyvinvoinnin ja viihtyvyyden kasvu.
 • Helsinki haluaa olla houkutteleva työnantaja ja hyvän henkilöstöpolitiikan toteuttaja. Helsinki käynnistää ja jatkaa tehokkaita toimia henkilöstöpulan kääntämiseksi.
 • Vastataan työvoiman saatavuuden ongelmaan ja jatketaan palkkakehitysohjelmaa.

Lisäksi koronasta toipumiseen varataan yhteensä 65 miljoonaa euroa vuosille 2022 ja 2023. Toipumispaketin varoja voidaan käyttää koronan aiheuttamiin jälleenrakennustarpeisiin.

Tallenne pormestarikunnan tiedotustilaisuudesta 29. syyskuuta

Lue esitys Helsingin kaupunkistrategiaksi (PDF)

Kuva: Pyry-Pekka Kantonen