Siirry suoraan sisältöön

Purolahdella parannetaan lintujen elinympäristöjä maaliskuussa

07.03.2022

Vanhankaupunginlahden Purolahdella Viikissä tehdään maaliskuussa lintuvesikunnostuksia. Kunnostuksilla parannetaan Natura-alueen uhanalaisten rantaniittyjen ja niiden lajiston elinolosuhteita. 

Viikinojan varrelle kaivetaan ennen lintujen pesimäkautta kolme lammikkoa. Työt jatkuvat ensi talvena, jolloin Purolahden tulvaniitylle toteutetaan neljä lamparetta. Jos olosuhteet ja aikataulu sallivat, lamparetöitä päästään aloittamaan jo ensi maaliskuun aikana. 

Purolahdelle suunnitellut lammikot ja lampareet.
Purolahdelle suunnitellut lammikot ja lampareet. Kuva: William Velmala.

Matalat
lammikot ja lampareet tuovat
alueella pesivälle ja muuttoaikaan levähtävälle linnustolle lisää turvallisia
ruokailuympäristöjä. Kunnostusten tavoitteena on
parantaa etenkin vesilintujen pesimämenestystä rakentamalla vesilintupoikueille
suotuisia ruokailuympäristöjä. Myös kahlaajat ja muut avomaiden linnut voivat
levähtää ja ruokailla lampareiden reunoilla.
  

Kaivinkonetyönä
tehtävät työt toteuttavat
Vanhankaupunginlahden hoito- ja käyttösuunnitelmaa ja
ne ovat osa ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöhanketta. Töistä
vastaa Uudenmaan ELY-keskus ja toteutuksesta Vahanen
Environment Oy.