Siirry suoraan sisältöön

Rahoitushaku avoinna Helsingin kestävää kehitystä edistäviin datahankkeisiin

01.06.2022

Helsinki on yksi eurooppalaista kaupungeista, jonka kestävää kehitystä edistävien datahankkeiden on mahdollista hakea rahoitusta toukokuussa avautuneessa ICLEI Action Fundin rahoitushaussa.

Hankkeiden, joihin rahoitusta haetaan, tulee toteuttaa Helsingin kaupungin ympäristö- ja ilmastotavoitteita ja tukea myös sosiaalisia ja oikeudenmukaisuuden tavoitteita kaupungissa. Erityisesti Helsingin hankkeissa halutaan edistettävän kestävää liikkumista, rakennusten energiatehokkuutta, aurinkoenergian kehittämistä, ilmastonmuutokseen sopeutumista ja resilienssiä, ilmanlaadun seurantaa ja hallintaa sekä yleistä ympäristön- ja ilmansuojelutoimintaa.

Rahoitusta hakevan hankkeen päätoimijan tulee olla voittoa tavoittelematon organisaatio (esimerkkeinä yliopistot, tutkimuslaitokset tai eri alojen asiantuntijaorganisaatiot). Hankkeeseen voi kuitenkin ottaa kumppaneiksi mukaan myös muita toimijoita. Hankkeiden tulisi kestää 18–24 kuukautta. Hankkeiden toimet voivat olla moninaisia, esimerkiksi suunnittelua, ratkaisuiden toteuttamista tai niiden skaalaamista ja näille voidaan hakea sataprosenttista tukea. Suurin mahdollinen rahoitus yhteen hankkeeseen on miljoona euroa.

Yhteensä hankerahoitusta kahdeksassa eurooppalaisessa kaupungissa on käytössä 7 miljoonaa euroa. Taustarahoittaja toimii Google, joka ei kuitenkaan aseta ehtoja hankkeille.

Rahoitushaku on avoinna 24.7.2022 saakka. Rahoitushakemus jätetään sähköisesti. Rahoitettavien kohteiden valinnan tekee ICLEI Euroopan raati. Valinnassa painavat kunkin kaupungin paikallisten tavoitteiden tukeminen, datalähtöisyys (eri datojen yhdistäminen, julkisten datojen käyttö), innovatiivisuus, ilmasto-oikeudenmukaisuus, hakijan kokemus, skaalautuvuus, selkeys ja toteuttamistapa.

Hyväksytyn valinnan jälkeen hakijalla on kolme kuukautta aikaa valmistella yksityiskohtainen hakemus, jonka valmisteluun saa tukea ICLEIsta.

ICLEI Action Fund on ICLEI – Local Governments for Sustainability -järjestön Google.org:n tuella toteuttama rahoitusohjelma, jolla rohkaistaan ympäristö- ja ilmastohankkeita yksityisistä ja julkisista lähteistä peräisin olevan datan avulla. ICLEI – Local Governments for Sustainability on maailmanlaajuinen kaupunkien verkosto, joka edistää kaupunkien kestävää kehitystä.

Lisätietoa rahoitushausta ICLEIn verkkosivulla

ICLEI Europe

Kestävä Helsinki -verkkosivusto