Siirry suoraan sisältöön

SECAP-raportin skenaario ennustaa Helsingille menestystä hiilineutraaliustavoitteessaan

22.06.2021

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi 14.6.2021 kestävän energiankäytön ja ilmaston toimintasuunnitelman eli SECAP-suunnitelman. Suunnitelman laskelmien perusteella näyttää vahvasti siltä, että Helsingin kaupunki ylittää kirkkaasti globaalit vähimmäisvaatimukset kestävässä energiankäytössä ja ilmastotyössä.

SECAP-suunnitelma vahvistaa aiemmat selvitykset, että Helsingin on mahdollista saavuttaa hiilineutraalisuustavoite viimeistään vuoteen 2035 mennessä. Eikä vain saavuttaa vaan jopa ylittää odotukset globaalilla tasolla.

Mikä on SECAP?

SECAP tarkoittaa kestävän energiankäytön ja ilmaston toimintasuunnitelmaa, lyhenne tulee sanoista Sustainable Energy and Climate Action Plan.

Kaupungeilla on tärkeä rooli ilmastotavoitteiden käytännön toteutuksessa. Siksi Helsinki on mukana vuoteen 2030 tähtäävässä kaupunginjohtajien energia- ja ilmastositoumuksessa (Globar Covenant of Mayors for Climate and Energy, GCoM). Se on maailman suurin kaupunkien ilmastositoumus, joka edellyttää kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelmaa eli SECAP-suunnitelman laatimista tarkkojen kelpoisuusvaatimusten mukaisesti.

SECAP-suunnitelma ennustaa menestystä

SECAP-suunnitelmassa tarkastellaan Helsingin alueella syntyvien päästöjen kehitystä kahdesta näkökulmasta, perusuran mukaisesta kansallisten toimenpiteiden ja linjausten noudattamisesta verrattuna tavoiteuran eli Helsingin kaupungin omien toimenpidesuunnitelmien toteutumisen vaikutuksiin.

Suunnitelma osoittaa erittäin positiivisen kehityssuunnan. Laskentaoletusten perusteella perusuran mukaisen päästökehityksen toteutuessa Helsingin alueella syntyvät kasvihuonepäästöt laskisivat vuoteen 2030 mennessä noin 27 prosenttia vuoden 1990 vertailutasosta. Mutta tavoiteuran eli Helsingin kaupungin omien toimintaohjelmien seurauksena kasvihuonepäästöt laskisivat peräti 81 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta. Tavoiteskenaarion mukaan myös asukasta kohden lasketuissa päästöissä tapahtuu valtava muutos: pudotus olisi 9 tonnista 1,1 tonniin vuosina 1990–2030. Laskenta pitää sisällään kaupunkialueella tapahtuvan toiminnan, muttei kaupungin rajojen ulkopuolelta hankittavien tuotteiden valmistuksen päästöjä. Tämä on normaali käytäntö kaupunkien päästölaskennoissa.

Jos tätä tavoitetulosta verrataan Covenant-sitoumukseen, jonka mukaan päästöjen tulisi laskea vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, Helsinki ottaa jättiharppauksen päästövähennyksissään.

”Tuoreen laskennan mukaan näyttää siltä, että hiilineutraaliustavoitteemme on vankalla pohjalla. Helsingin kaupungille laaditut EU:n SECAP-standardin mukaiset päästölaskennat osoittavat, että teemme maailmanlaajuisesti kovan luokan ilmastotyötä ja olemme yksi parhaista ilmastotoimijoista Euroopassa ja koko maailmassa”, ympäristösuunnittelija Petteri Huuska Helsingin kaupungin ilmastoyksiköstä hehkuttaa.

Helsinki onkin nostettu johtavien ilmastotyötä tekevien kaupunkien A-luokkaan. Tämä käy ilmi ilmastonmuutokseen liittyvän tiedon ja raportoinnin kerääjä CDP:n (Carbon Disclosure Project) vuoden 2020 listauksesta. Siinä Helsinki sai erinomaiset pisteet sekä ilmastonmuutoksen hillinnästä että sopeutumisesta.

Millä toimilla huipputulos on saavutettavissa?

Päästövähennystyötä toteutetaan Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman mukaisesti. Helsingin kaupungin isoimpia päästövähennyskeinoja:

  • Energiantuotannolla on päästövähennysten kannalta merkittävä asema. Kaupungin omistama energiayhtiö Helen Oy lopettaa kivihiilen käytön energiantuotannossa 2020-luvun aikana. Tavoitteena on pudottaa energiantuotannon päästöt murto-osaan aiemmasta hyödyntämällä uusiutuvaa energiaa ja jätelämpöjä teollisessa mittaluokassa.
  • Helsingin kaupungin järjestämällä kansainvälisellä energiahaastekilpailulla (Helsinki Energy Challenge) on etsitty uusia keinoja energiantuotannon uudistamiseksi mahdollisimman vähän bioenergiaa hyödyntäen, koska biomassa on ristiriitainen polttoaine laajasti käytettynä. Kilpailusta kerättyjä lupaavimpia ratkaisuehdotuksia tutkitaan ja viedään käytäntöön.
  • Sähköistämällä liikennettä: Kaikki bussit ja rakentamispalveluliikelaitos Staran työkoneet toimivat muutaman vuoden kuluessa jäteperäisillä biopolttoaineilla tai sähköllä.
  • Parantamalla asuinrakennusten ja kiinteistöjen energiatehokkuutta ja kehittämällä jatkuvasti parempia tapoja hyödyntää uusiutuvaa energiaa. Merkittävä toimenpide on tänä vuonna käynnistynyt Energiarenessanssi-toimintamalli, jonka myötä myös yksityiset taloyhtiöt saavat konkreettista opastusta energiatehokkuusparannuksiin ja oman uusiutuvan energian tuotantoon.

Toteutumista seurataan tarkasti

Kaupunginhallituksen hyväksymää SECAP-suunnitelman toteuttamista seurataan osana kaupungin ympäristöraporttia. Se toimii myös Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjausten seurantakanavana. Joka toinen vuosi sen toteumasta ja tarkennuksista lähetetään raportti Euroopan alueen Global Covenant of Mayors -sitoumuksen seurantajärjestelmään.

”Ilmastotyö on täydessä käynnissä ja ennusteet näyttävät erittäin hyviltä. Emme kuitenkaan jää lepäämään laakereille vaan kehitämme hiilineutraalisuusohjelmaa edelleen, parannamme sen vaikuttavuutta ja seuraamme toimenpiteiden toteutumista. Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelman etenemistä voi seurata Ilmastovahti-palvelusta osoitteessa ilmastovahti.hel.fi”, Johanna af Hällström Helsingin kaupungin ilmastoyksiköstä kiteyttää kaupungin ilmastotyötä. 

Kestävän energiankäytön ja ilmaston toimintasuunnitelma SECAP  PDF