Siirry suoraan sisältöön

Suojateiden vaaratilanteita tunnistettiin Jätkäsaaressa konenäön avulla

03.09.2021

MarshallAI toteutti keväällä Jätkäsaaressa kokeilun, jossa tunnistettiin suojateiden läheltä piti -tilanteita.

Kokeilu toteutettiin Jätkäsaaren Tyynenmerenkadulla 5.–25.5.2021. Suojaamattoman suojatien yhteyteen sijoitettiin vaaratilanteita tunnistava kamera- ja reunalaskentayksikkö, joka hyödyntää konenäköteknologiaa. Laitteisto tuotti tietoa tienkäyttäjien lukumääristä ja tien ylityksistä. Konenäön avulla tunnistettiin tilanteita, joissa auto ei pysähtynyt jalankulkijan astuessa suojatielle.

Ajoneuvoja laskettiin mittausjakson aikana yli 125 000, jalankulkijoita yli 40 000 ja tien ylityksiä lähes 20 000. Tilanteita, joissa auto ei antanut tietä jalankulkijalle suojatiellä, havaittiin 76 ja muita vaaratilanteita 24.

Kadulla liikkujien yksityisyyden suoja huomioitiin sumentamalla kaikki kasvot ja rekisterinumerot osana kuvan prosessointia. Kokeilussa ei seurattu tai tunnistettu yksittäisiä tienkäyttäjiä.

“Mukana olleet kaupungin edustajat pitivät arvokkaana sitä, että kokeilussa oli mahdollista automatisoida vaaratilanteiden dokumentointia ja tuottaa tietoa ihmisten käyttäytymisestä suojateillä,” kertoo Forum Virium Helsingin projektipäällikkö Janne Rinne Jätkäsaari Mobility Lab -hankkeesta.

Teknologian mahdollisina käyttökohteina tulevaisuudessa voisivat olla esimerkiksi vertailevat tutkimukset ennen ja jälkeen katuympäristön parannustoimenpiteitä tai erilaisten varoitusjärjestelmien vaikuttavuuden arvioinnit.

MarshallAI:n kokeilu oli osa Helsingin kaupungin ja Forum Virium Helsingin yhteistä Jätkäsaari Mobility Lab -hanketta.

Lue lisää Forum Viriumin uutisesta