Siirry suoraan sisältöön

Suunnitteilla lupakevennyksiä tapahtumien järjestäjille ja pieniin rakennushankkeisiin

21.02.2022

Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksen tarkistaminen alkaa. Rakennusjärjestys halutaan entistä toimivammaksi ja ajankohtaisemmaksi. Tarkistuksen avulla on tarkoitus helpottaa muun muassa tapahtumien järjestämistä ja vapauttaa aiempaa useampia pienimuotoisia hankkeita luvan hakemisesta.

Tarkistuksen myötä halutaan myös edistää muun muassa

  • kasvillisuuden ja puuston säilyttämistä rakennushankkeissa
  • viherkattojen rakentamista
  • hulevesien hallintaa
  • puurakentamista
  • purettavien rakennusten käyttökelpoisten rakennusosien kierrättämistä.

Tarkistustyön aikana myös selvitetään, mitkä asemakaavoissa käytettävät vakiomääräykset voidaan siirtää rakennusjärjestykseen. Myös suunnittelutarvealueita koskeva määräys tarkistetaan vastaamaan nykyistä tarvetta. (Suunnittelutarvealueella ei saa ryhtyä suunnittelemattomaan rakentamiseen, jotta rakentaminen ei haittaisi tulevaa yhdyskuntakehitystä.)

Tarkistustyö nojaa Helsingin Kasvun paikka -kaupunkistrategian tavoitteisiin. Strategian painopisteitä ovat muun muassa kunnianhimoinen ilmastovastuu ja luonnonsuojelu, taide ja kulttuuri hyvän elämän mahdollistajina sekä toimiva ja kaunis kaupunki. Myös hiilineutraaliuden tavoittelu on tarkistusta ohjaava teema.

Rakennusjärjestyksen tarkoitus on edistää suunnitelmallista ja alueelle sopivaa rakentamista, kulttuuri- ja luontoarvojen huomioimista sekä hyvää elinympäristöä. Siinä voidaan muun muassa antaa erilaisia vapautuksia tai velvoittavia määräyksiä. Nykyinen rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.11.2010.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä

Rakennusjärjestyksen tarkistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan laajemmin tarkistamisen tavoitteista. Se on nähtävillä 21.2.2022 alkaen kaupungin verkkosivulla https://www.hel.fi/Helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat.
Rakennusjärjestysehdotus tullaan alustavan aikataulun mukaan asettamaan nähtäville ja lausunnoille kuluvan vuoden elokuussa. 

Rakennusjärjestyksen tarkistuksesta vastaa työryhmä, jossa on jäseniä Helsingin rakennusvalvontapalveluista, ympäristöpalveluista ja asemakaavoituspalveluista sekä kaupunginkansliasta. Työryhmä järjestää kutsutyöpajoja, joissa kuullaan asiantuntijoita ja keskeisiä osallisia.