Siirry suoraan sisältöön

Työ kaupungin palkanmaksuhaasteiden ratkaisemiseksi jatkuu

26.09.2022

Helsingin kaupungin palkanlaskennan tilanne on kokonaisuutena parantunut kesäkuuhun verrattuna. Elokuussa palkkavirheitä oli noin viisi prosenttia kaikista maksetuista palkoista, kun kesäkuussa osuus oli yli kahdeksan prosenttia. Tilanne kuitenkin vaihtelee kaupungin toimialojen välillä. Kaikilla muilla toimialoilla virheellisten palkkojen osuus kaikista palkoista on laskenut paitsi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla. 

Tuoreimman tilannekuvan mukaan korjaamattomia kokonaan puuttuvia palkkoja oli 22. syyskuuta 83 kappaletta, mikä on 14 vähemmän edelliseen viikkoon verrattuna. Vastaava luku oli 20. kesäkuuta 409 kappaletta. Myös osittain puuttuvia palkkoja, liikaa maksettuja palkkoja ja muita palkkavirheitä oli vähemmän kuin edeltäneellä viikolla. 

Kokonaan puuttuvat palkat maksetaan pääsääntöisesti kahdessa arkipäivässä siitä, kun asiasta on ilmoitettu palkanlaskennan asiakaspalveluun. Muut virheet korjataan mahdollisimman pian. 

Palkanlaskennan asiakaspalveluun tuli 16.–22.9. ulottuvalla seurantajaksolla yhteensä 6 328 yhteydenottoa, mikä on noin viidennes vähemmän kuin edeltävällä viikolla. Syyskuun 22. päivä asiakaspalvelun työjonossa oli yhteensä 6 689 käsittelyä odottavaa yhteydenottoa, mikä on noin 100 yhteydenottoa enemmän kuin edeltävällä viikolla. 

Viime viikkoina asiakaspalvelun yhteydenottojen määrä on kasvanut. Määrän kasvuun ovat vaikuttaneet muun muassa kesälomakauden päättyminen ja lomasaldojen tarkistamiset, elokuussa takautuvasti toteutettu yleiskorotus sekä päällekkäiset kyselyt kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palkkavirheistä. Asiakaspalvelun tilanteen parantamiseksi muun muassa rekrytoidaan lisää henkilöstöä.

Palkanmaksutilanteen johdossa muutoksia 

Palkanmaksutilanteen ongelmien ratkaisemiseksi palkanlaskennan haasteiden vakauttamisen johdon ottaa jatkossa hallintojohtaja Kirsti Laine-Hendolin kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialalta. Aiemmin tilanteen vakauttamista johti henkilöstöjohtaja Nina Gros.

Kuva: Sakari Röyskö